Suđenje

Šojić: Vještak finansijske struke prepravljao nalaz zbog “tehničkih grešaka”

24. Maja 2023.17:02
Vještak finansijske struke na suđenju Draganu Šojiću, direktoru Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine optuženom za zloupotrebu polažaja, iznio je korigovani nalaz i mišljenje nakon što je prihvatio prigovore Odbrane o počinjenim tehničkim greškama.
Parlament i Vijeće ministara BiH. Foto: BIRN BiH

Na ročištu u aprilu ove godine Mirsad Šarić je izjavio da je utvrdio da je Draganu Šojiću za četiri godine neosnovano isplaćeno oko 41.000 maraka. Odbrana je prigovorila na njegovo vještačenje, tvrdeći da je u šihtericama računao i Šojićeve slobodne dane kao sporne, nakon čega je u maju Šarić prihvatio da je pogriješio.

Na današnjem ročištu, vještak Šarić je kazao da je sačinio korekcije prethodnog nalaza u kojem su ustanovljene “tehničke greške“, koje nije napravio namjerno. Pojasnio je da je, nakon prihvatanja prigovora Odbrane optuženog Dragana Šojića, uradio ispravke tabela radi što obuhvatnijeg nalaza.

“Radi se zaista o tehničkim greškama zbog obimnih podataka“, rekao je vještak Šarić.

Odbrana je zatim uložila prigovor sa obrazloženjem da je vještak prihvatio greške i da se “nema šta sad popravljati“, te dodala da se radi i o ispravkama o kojima vještak nije bio ni pitan tokom prethodnog unakrsnog ispitivanja.

Tužilaštvo je stava da vještak ima pravo korigovati nalaz sve dok se ispituje i da “ne vide drugi način osim da se isprave korekcije“, sa obrazloženjem da se radi o dugom vremenskom periodu koji je obuhvaćen nalazom.

Odbrana je navela da je njihov cilj bio da se diskredituje nalaz vještaka i da su u tome uspjeli jer su uočili greške u nalazu.

Šojić je optužen da je zloupotrijebio položaj ili ovlaštenja u periodu od 2018. do 2022. godine – na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila – čime je sebi pribavio nezakonitu korist u iznosu od najmanje 41.877 KM.

Vještak je u izlaganju ukazao na ispravke koje je radio u ponovljenom nalazu, a koje se odnose na evidenciju izlaza tokom službenih putovanja, na šta je Odbrana ponovo uložila prigovor sa obrazloženjem da se u prethodnom nalazu to uopšte nije spominjalo.

Optužba je ukazala da se tim korekcijama mijenja i cijena goriva koja je predmet optužnice, dok je vještak naveo da se novim nalazom zapravo smanjila cijena štetnih dana, kako je koristio terminologiju tokom izlaganja.

U nastavku izlaganja vještak je, između ostalog, ukazao na korekcije iz tabele nalaza koja se odnosi na prelazak granica služebnim automobilom u kojem su također umanjeni “štetni dani“, što je u konačnici, prema nalazu vještaka, uticalo i na obračun plata iz mjesečne šihterice.

On je u završnom dijelu izlaganja naveo da je konačnim zaključkom umanjio 37 “štetnih dana“, dok je korekcijom uvrstio i dodatnih sedam, no da je stvarni broj dana koji su predmet optužnice smanjeni sa 261 na 224 dana.

“Smatram da ništa nisam učino namjerno“, zaključio je vještak Šarić.

Na narednom pretresu Odbrana i Tužilaštvo će iznijeti materijalne dokaze, nakon čega će biti i saslušani svjedoci Odbrane.

Nastavak suđenja planiran je za 1. juni 2023. godine.

Nino Bilajac