Suđenje

Šojić: Vještak utvrdio oko 41.000 maraka neosnovanih isplata

26. Aprila 2023.18:48
Vještak finansijske struke izjavio je da je utvrdio da je Draganu Šojiću, direktoru Službe za zajedničke poslove institucija Bosne i Hercegovine, za četiri godine neosnovano isplaćeno oko 41.000 maraka.
Sud Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Vještak Mirsad Šarić kazao je da je Šojiću neosnovano isplaćeno ukupno 41.877 maraka na ime plata za dane kada nije bio na poslu, kao i za troškove goriva, servisiranja vozila i topli obrok u periodu kada je, navodno, bio na službenom putu.

Šarić je objasnio da je koristio šiht-listu Službe za zajedničke poslove i evidenciju Granične policije o Šojićevim prelascima granice sa dva službena vozila.

“Pravilnikom je regulisano da se službena vozila mogu korisiti za službeni put, uz putni nalog”, rekao je vješak, dodajući da je predviđeno da rukovodioci mogu koristiti vozila 24 sata.

On je kazao da od postavljenja Šojića za direktora, 5. jula 2018., do 25. maja 2022. postoji 46 naloga na njegovo ime koji sadrže nepravilnosti i nelogičnosti. Kako je istakao, utvrdio je da su na ime optuženog izdavani nalozi za službena putovanja, a da je u šiht-listi to evidentirano kao redovan rad, te da je istovremeno evidentiran i prelazak granice.

Jedan od primjera koje je objasnio je jednodnevno putovanje u Banjaluku od 24. juna, kada je Šojić naveo da je otišao u 6 ujutro, a vratio se u 21.30 sati.

“Uvidom u tabelu prelasci granica…. 24. juna u 13.00 sati je izašao iz BiH. I to je u šihterici evidentirano kao redovan rad”, kazao je Šarić.

On je dodao da nije u svim slučajevima bilo i prelazaka granica, ali je obračunat redovan rad i isplaćen topli obrok.

Vještak je kazao da je, od 246 prelazaka granica, 80 bilo sa službenim vozilima, za šta je utvrdio kilometražu i troškove goriva. Osim toga, kako je naveo, 261 je sporni radni dan – Šojić je bio odsutan, a vodio se da je na poslu.

Šarić je izračunao da je optuženom na ime plata za sporne dane isplaćeno 35.200 maraka, dok ostale neosnovane isplate uključuju topli obrok, gorivo i servisiranje vozila.

Šojić je optužen da je u periodu od 2018. do 2022. godine zloupotrijebio položaj na ime neosnovano isplaćenih plata, toplih obroka, goriva i servisiranja vozila, čime je sebi pribavio nezakonitu korist u iznosu od najmanje 41.877 KM.

Odbranu je interesovalo da li Pravilnik o korištenju službenih vozila postavlja ograničenja u pogledu kilometraže, teritorije ili vremena, na šta je Šarić rekao da nije našao takve odredbe.

On je braniocu Dragiši Jokiću rekao da ne zna gdje Šojić ima prebivalište, ali je rekao da mu je poznato da službenici koji žive više od 80 kilometara od mjesta rada imaju pravo na troškove prevoza, kao i da oni koji koriste službena vozila ne dobijaju novac za prevoz.

Na pitanje na osnovu čega je zaključio da je Šojić bio neopravdano odustan s posla, vještak je ponovio da su izdavani službeni nalozi, a optuženi je prelazio granicu. Jokić je insistirao da vještak zanemari putne naloge, navodeći da mu je, kao neopravdano odsustvo, računao i kada je koristio privatno vozilo.

“Zato što je, kad ste izlazili na granici, bio  redovan rad. Otišli ste s posla… niste bili ni na godišnjem ni na bolovanju”, kazao je Šarić.

On je potvrdio da nije imao uvid u ugovor o radu Šojića, u kojem su definisane njegova zaduženja, kao ni u propise koji regulišu obračunavanje plate i prisustvo na poslu, ali je kazao da ti propisi nalažu da se plata zaradi.

Vještak je potvrdio da se u evidenciji prelazaka granice ne nalaze uvijek podaci o ulascima nakon određenih izlazaka Šojića. Rekao je da smatra da su podaci koji su dati tačni, iako nisu potpuni.

Branilac je tvrdio da je vještak označio kao sporne dane kada je optuženi bio na godišnjem odmoru, kao i na službenom putu. Šarić je to negirao, ponavljajući da je sporno što su izdavani nalozi za službeni put, a istovremeno mu se vodilo kao redovan radni dan. Vještak je rekao da mu nije poznato da su u Službi za zajedničke poslove u šiht-listi vodili da je redovan rad ukoliko nisu isplaćivane dnevnice za službeni put.

Ispitivanje vještaka nastavlja se 10. maja.

Marija Taušan