Suđenje

Rade Grujić: Zarobljavanje civila u kućama u Liplju

27. Aprila 2023.17:27
Na suđenju Radetu Grujiću, optuženom za silovanje u Liplju kod Zvornika počinjeno u junu 1992. godine, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine je izjavio da su pripadnici “Bijelih orlova” i čete “Snagovo” zarobili civile u dvije kuće te da je čuo da je bilo maltretiranja i silovanja.
Kuća u kojoj je bio logor u Liplju. Foto: Maja Nikolić

Mile Maksimović je ispričao kako je početkom aprila 1992. u Zvorniku vladala ratna psihoza te da se 4. maja javio za mobilizaciju u “Standard”, nakon čega su ih odveli u Štab Teritorijalne odbrane (TO), a potom je 6. maja kao komandir čete otišao u Liplje.

Objasnio je da mu je rečeno da popišu sve punoljetne muškarce i spisak preda pretpostavljenim, da oduzmu oružje, da “ne igraju fudbal sa muslimanima” te da “pusti vojsku da zapali koju kuću”. Dodao je da su popisali oko 500 muškaraca, prikupili nekoliko pištolja i lovačku pušku te da mu nije palo na pamet da nekome naredi da zapali kuće, jer je selo bilo puno ljudi.

Maksimović je posvjedočio da nikakvih problema nisu imali s civilima, da su bili mirni te da je vojska igrala fudbal iz dosade, ali da ubrzo dolazi naredba iz Štaba TO-a da se vojska izvuče iz sela, da niko ne primijeti. On je kazao da su civili živjeli mirno do “20 i nekog maja”, kada su ih pokupili pripadnici “Bijelih orlova” i čete “Snagovo”.

“Jedan dan su pokupili te ljude i smjestili u dvije muslimanske kuće, uzeli ih kao zarobljenike. Čuo sam priču da im je Marko Pavlović odobrio da to urade, da bi izvukli poginulog komandanta Obrenovića iz Kalesije”, pojasnio je Maksimović te dodao da je vidio samo jedan dio tih civila oko škole, s kojima on nije imao kontakt. Naveo je i da su neke civile ubili.

Izjavio je da je jedne prilike došao u jednu kuću, u kojoj su bile dvije žene muslimanke, te da ne zna šta se sa zatvorenim civilima dešavalo, ali da je čuo, kad je izašao iz Liplja, da je bilo maltretiranja i silovanja. Rekao je da je četa “Snagovo” bila u sastavu TO-a Zvornik, a da su “Bijeli orlovi” od Štaba TO-a imali primanja.

Tokom unakrsnog ispitivanja, svjedok je izjavio da ne poznaje optuženog Grujića, da ih u Štab TO-a nakon mobilizacije odvodi komandant odreda, te da od 5. i 6. maja pa do 6. juna nije imao akcija prema neprijatelju. Dodao je da su imali sredstva veze te da su bili u komunikaciji s komandantom odreda u “Standardu”.

Svjedok je izjavio da je vidio oko 20 do 30 ljudi te da je, po nekim pričama, čuo da je oko 100 ljudi bilo u dvije kuće, ali da on nikada nije išao do kuća, osim jedne prilike s Vojnom policijom.

Na tvrdnju branioca Radivoja Lazarevića da su muškarci zatvoreni jer bi bili upotrijebljeni za razmjenu, svjedok je kazao da su oni “pokupili sve što je ostalo u Liplju”, uključujući žene i djecu. Naveo je da je od pretpostavljenog Duška Jokića, komandanta odreda, čuo da su “Bijeli orlovi” imali odobrenje od komandanta Štaba Marka Pavlovića da zatvore civile.

Na upit Suda, Maksimović je rekao da je ulazio samo u jednu kuću, gdje su na spratu bile dvije žene, ali da nije vidio ostale zatvorene.

Grujić se tereti da je od aprila do kraja jula 1992. godine, u svojstvu pripadnika čete “Snagovo” TO-a Zvornik, prisilio jednu osobu na seksualni odnos. Njega optužnica tereti da je silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u mjestu Liplje, gdje se nalazio zatočen veliki broj civila bošnjačke nacionalnosti, koji su psihički i fizički zlostavljani.

Nastavak je zakazan za 11. maj.

Aida Trepanić