Suđenje

Ličina i ostali: Optuženi komandiri u Vojnoj policiji

27. Aprila 2023.16:46
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorio je o organizaciji Vojne policije u Bosanskom Novom, zaduženjima optuženih, kao i nadležnostima koje su uključivale i zatvorenike u Vatrogasnom domu.
Bosanski Novi. Foto: BIRN BiH

Zdravko Smiljanić kazao je da je od maja 1992. bio angažovan u Vojnoj policiji, koja je tada bila u formaciji voda. Ispričao je da su u maju ili kasnije bili upućeni na gradačačko ratište i da su se vratili nakon mjesec i po. Tada je, kako je naveo, bila formirana brigada u Bosanskom Novom, sada Novom Gradu, i pridružilo im se još vojnih policajaca.

Smiljanić je rekao da su krajem 1992. ili 1993. prerasli u četu. Po povratku s gradačakog ratišta, kako je naveo, komandir im je bio Bogdan Grab.

“Bila su dva interventna voda. Vodili su ih Nedeljko Pilipović i Željko Grab”, kazao je svjedok, koji je rekao da je on bio u saobraćajnom vodu.

Kazao je da je Vojna policija imala prostorije u Vatrogasnom domu, gdje je u prizemlju bio pritvor. U njemu su, kako je naveo, bili zatvarana lica bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, kao i srpski vojnici koji nisu išli na liniju.

Smiljanić je rekao da je i on, kada je bio dežurni, imao zaduženja prema pritvorenicima u Vatrogasnom domu.

“Kad je doručak, vodili smo ih gore kod nas da jedu”, kazao je svjedok.

Dodao je da su pritvorenici upisivani pri dolasku. Prisjetio se kako je jednom dovedena grupa Bošnjaka i Hrvata iz Kostajnice za radni vod. Kazao je da se sjeća pritvorenika Nazifa, kojem su davali da čisti oružje, i koji se slučajno ranio, zbog čega je bio u bolnici.

Osim komandira Bogdana i Željka Graba, te Pilipovića, svjedok je naveo da su u Vojnoj policiji bili i ostali optuženi – Simo Ličina, Žarko Kalinić, Miro Bosančić i Jovan Grab.

Prema optužnici, oni su – u svojstvu pripadnika voda Vojne policije Lake novogradske brigade Vojske Republike Srpske – zatočenicima nanosili velike patnje u periodu od maja 1992. pa do kraja marta 1993. godine.

Svjedok Smiljanić je kazao da nije primijetio da je neko loše postupao prema pritvorenicima dok je on bio u Vatrogasnom domu.

Odbrani je rekao da nije vidio povrede na zatvorenicima, kao i da ne zna za smrtni slučaj. Kazao je da su jeli istu hranu kao i vojni policajci.

Braniocu Radetu Ćulibrku je rekao da se sjeća da je, u vrijeme kada mu je poginuo brat, u decembru 1992., Bogdan Grab bio komandir. On je kazao da se ne sjeća da je optuženi prekomandovan u septembru.

Branilac Zoran Kisin prigovorio je navodima svjedoka da je Žarko Grab bio komandir.

Suđenje se nastavlja 11. maja.

Marija Taušan