Suđenje

Ljuban Babić: Zatraženo novo medicinsko vještačenje optuženog

27. Marta 2023.14:25
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je novo medicinsko vještačenje Ljubana Babića, optuženog za zločine počinjene u Bosanskom Novom 1992. godine, nakon što vještaci medicinske struke nisu mogli dati konačan odgovor da li je on trajno nesposoban za suđenje.
Babić Ljuban i drugi. Foto: Sud BiH

Na statusnoj konferenciji koja je organizovana kako bi se utvrdilo da li je Babić zdravstveno sposoban da učestvuje u sudskom postupku, sutkinja Lejla Konjić-Dragović je rekla da je naredba za vještačenje donesena nakon što je utvrđeno da je optuženi određeno vrijeme bio na psihijatrijskom liječenju. Ona je konstatovala da Babić nije pristupio ročištu, a njegov branilac Rade Ćulibrk je rekao da se, prema njegovim informacijama, optuženi nalazi na psihijatrijskom liječenju.

Danka Obradović, specijalista neurologije sa Univerzitetsko-kliničkog centra Banja Luka (UKC), pregledala je optuženog, kao i njegovu medicinsku dokumentaciju. Prema njenim riječima, radi se o vrlo teškom bolesniku sa enormnom tjelesnom težinom, koji se teško kreće. Nakon pregleda je konstatovala da je pacijent psihomotorno usporen, te da ima druga oboljenja.

“Mislim da se radi o progresivnoj bolesti koja nema poboljšanja u odnosu na terapiju“, zaključila je Obradović.

Na pitanje sutkinje Konjić-Dragović u vezi s njegovom sposobnošću da dođe u Sud u Novom Gradu [Bosanskom Novom], kako bi Tužilaštvo i Odbrana iznijeli završne riječi u ovom predmetu, Obradović je rekla da mu “dodatni napor može pogoršati stanje“.

Tužiteljica Edina Biuk je istakla da se iz nalaza vidi da Babić svaki mjesec ide kod psihologa u Prijedor, upitavši vještakinju može li on na sat vremena doći u Sud u mjestu gdje je nastanjen, na šta je vještakinja odgovorila da bi mu “sudski proces i takav stres ugrozio zdravlje“.

Kardiolog Željko Živanović sa UKC-a Banja Luka, nakon pregleda Babića je ustanovio da njegovo srce radi polovinom kapaciteta. Dodao je da se radi o visokorizičnom pacijentu kojem ne pogoduje sjedenje. Branilac Ćulibrk je pitao vještaka da li ostaje pri stavu da je optuženi procesno nesposoban pratiti suđenje, kako je navedeno u nalazu, na šta je vještak rekao da se ne može izjasniti, dodavši da je zajedničko mišljenje tima vještaka da ne može.

Višnja Banjac-Baljak, psihijatarica specijalista sa UKC-a Banja Luka, rekla je da se Babić od 2016. godine psihijatrijski liječi, te da je u četiri navrata hospitaliziran na psihijatrijskom odjelu. Ona je rekla da je Babić posljednji put otpušten sa psihijatrijskog liječenja dan prije medicinskog vještačenja, sa dijagnozom povratnog depresivnog poremećaja. Banjac-Baljak je rekla da Babić, pored depresije, ima suicidalne misli, pad koncentracije, neigurnost te da je, s njenog aspekta, privremeno procesno nesposoban.

Na pitanje tužiteljice Biuk vještacima, da li ostaju pri stavu da je Babić trajno nesposoban, kako piše u nalazu, Banjac-Baljak je rekla da se ne može izjasniti. Advokat Ćulibrk je pitao vještake da li, s obzirom na njegovo stanje, Babić može da percipira završne riječi Tužilaštva i Odbrane, na šta je Banjac-Baljak rekla da “ako bude u fazi poboljšanja, može“, a Obradović da vrlo teško govori.

“Ako sam ja predstavnik cijelog tima, mislim da ne može“, rekao je Živanović.

“Nama vještaci nisu odgovorili na krucijalna pitanja. Nisu se mogli izjasniti da li [Babić] može doći na suđenje. Predlažem novo vještačenje u nekoj drugoj zdravstvenoj ustanovi, gdje će ga neko vrijeme posmatrati tim vještaka“, rekla je tužiteljica Biuk, predloživši da vještačenje bude urađeno u Kliničkom centru Istočno Sarajevo, a saglasan je bio i branilac Ćulibrk.

Odluka Suda BiH bit će donesena naknadno.

Uz Ljubana Babića, za zločine počinjene u Bosanskom Novom optuženi su Ranko Balaban, Rajko Karlica, Milenko Brčin, Mirko Odžić, Milenko Babić, Ratko Goronja, Nikola Reljić, Dragan i Ranko Baltić, Miroslav Kapetanović i Ranko Grab. Na teret im je stavljen progon nesrpskog stanovništva – ubistvima, prisilnim preseljenjem, mučenjem i drugim nečovječnim djelima. Oni su, prema optužnici, kao pripadnici Vojske Republike Srpske, policije i paravojnih formacija, u junu 1992. godine ubili 24 osobe u Alićima i Ekićima.

Odlukom Suda BiH od 14. jula 2021. godine, krivični postupak u odnosu na Babića je razdvojen zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Jasmin Begić