Vijest

Odbijena disciplinska tužba protiv sutkinja Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) potvrdila je raniju odluku kojom se odbija disciplinska tužba protiv Sanele Rondić i Dženane Škaljić, sutkinja Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu koje su se teretile za ponašanje koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti te nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti.
Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH.

Početkom februara ove godine, Drugostepena disciplinska komisija VSTV-a donijela je odluku kojom se kao neosnovana odbija žalba Ureda disciplinskog tužioca (UDT), te je potvrđena ranija odluka o odbijanju tužbe protiv sutkinja Rondić i Škaljić.

Disciplinskom tužbom Rondić se teretila da je – na način koji nije propisan zakonom – sačinila dopis u kojem je navela da je privremena mjera, koju je odredila kao postupajuća sutkinja, upravljena prema osumnjičenom kojem se zabranjuje opterećenje ili otuđenje nekretnine, te da mjera ne sadrži zabranu Općinskom sudu u Sarajevu provođenja prinudnog izvršenja.

U tužbi se navodi da je sutkinja Rondić uputila navedeni dopis na izvršni spis Općinskog suda, što je imalo za posljedicu donošenje rješenja kojim se nastavlja postupak provođenja izvršenja, i pored toga što je privremena mjera zabrane raspolaganja imovinom određena u trajanju od dvije godine ili do nove odluke Suda.

Škaljić je, prema disciplinskoj tužbi, donijela rješenje o nastavku provođenja izvršenja, što je imalo za posljedicu da se u daljnjem toku postupka – čiji je nastavak provođenja odredila iako je mjera osiguranja bila na snazi – prodaju nekretnine obuhvaćene mjerom osiguranja u iznosu 9,12 miliona maraka.

Nakon provedenog postupka, Prvostepena disciplinska komisija za sudije je 2. novembra prošle godine u cijelosti odbila disciplinsku tužbu kao neosnovanu. UDT je uložio žalbu zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja i pogrešne primjene materijalnog prava.

“Ova komisija ističe da je izrekom pobijane odluke jasno preciziran činjenični opis iz disciplinske tužbe kojim je odbijena predmetna disciplinska tužba protiv tuženih, te da je Prvostepena disciplinska komisija za ovakvu odluku dala jasno i argumentovano obrazloženje, koje je suprotno žalbenim navodima utemeljeno na pravilnoj ocjeni svih dokaza izvedenih tokom postupka”, navodi se u drugostepenoj odluci, u koju je Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) imala uvid.

Prema odluci, Drugostepena komisija nalazi da nije bilo povrede odredaba disciplinskog postupka, da pobijana odluka Prvostepene komisije ne sadrži činjenične nedostatke koji se žalbom tužioca apostrofiraju, jer je zasnovana na potpuno i pravilno utvrđenom činjeničnom stanju.

Na takvoj činjeničnoj osnovi, kako se navodi u odluci, pravilno je primijenjeno materijalno pravo kada su Rondić i Škaljić oslobođene disciplinske odgovornosti.

Emina Dizdarević Tahmiščija