Vijest

Okončan disciplinski postupak protiv sutkinja Općinskog i Kantonalnog suda u Sarajevu

2. Novembra 2022.16:59
Na glavnoj raspravi u disciplinskoj tužbi protiv Sanele Rondić i Dženane Škaljić, sutkinja Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu, zbog ponašanja koje predstavlja ozbiljno kršenje službene dužnosti i nemar ili nepažnju u vršenju službenih dužnosti, Ured disciplinskog tužioca (UDT) je zatražio izricanje disciplinske mjere, dok su punomoćnici tuženih zatražili odbijanje tužbe.

Kantonalni i Opštinski sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Govoreći o radnjama koje je poduzimala u predmetu Kantonalnog suda, Rondić je kazala da je riječ o jednom složenom predmetu u kojem su bila 22 osumnjičena lica, te da je ona postupala kao sutkinja za prethodni postupak u kojem je izdato oko 100 naredbi.

Posvjedočila je da je u septembru 2019. postupala po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu i donijela rješenje kojim je određena privremena mjera osiguranja nad imovinom u vlasništvu osumnjičene pravne osobe “Profin invest“ i mjeru zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine.

Mjeru je, kako je kazala, uputila Općinskom sudu, Zemljišno-knjižnom (ZK) uredu na provođenje, te Izvršnom odjeljenju Općinskog suda na znanje, a shodno prijedlogu Tužilaštva.

Rondićev punomoćnik Nedim Muhić je tokom ispitivanja tužene kazao da joj se stavlja na teret ono što je napisala u dopisu, a predsjedavajuća Disciplinske komisije Aleksandra Obradović je kazala tuženoj da je tumačila odredbe rješenja.

“Ja ovdje smatram da nisam tumačila sopstvenu odluku. (…) To nije tumačenje pravnog dejstva, riječ je o dozvoljenoj komunikaciji sa strankom, čak piše ‘informišete se'“, kazala je Rondić, dodavši da je imala obavezu da stranku informiše i negirajući da je dopis bio obvezujući za Izvršno odjeljenje.

Rondić je potvrdila da je u predmetu, na prijedlog Tužilaštva, donosila i druge mjere. Rondić je pojasnila da nakon prodaje nekretnine nije prestalo važenje privremene mjere osiguranja, koja je bila određena na dvije godine.

Na upit punomoćnika Muhića – da li je, nakon prodaje nekretnina, u izvršnom postupku privremena mjera osiguranja izbrisana iz ZK-a, Rondić je kazala da je još uvijek bila na snazi, bez obzira na promjenu vlasnika.

“Po mom viđenju, po mom tumačenju zakonitosti propisa, ja sam postupala krajnje savjesno, profesionalno“, izjavila je Rondić, dodavši da je privremena mjera procesnog karaktera.

Prema disciplinskoj tužbi, Rondić je – na način koji nije propisan zakonom – sačinila dopis u kojem je navela da je privremena mjera, koju je odredila kao postupajuća sutkinja, upravljena prema osumnjičenom kojem se zabranjuje opterećenje ili otuđenje nekretnine, te da mjera ne sadrži zabranu Općinskom sudu u Sarajevu provođenja prinudnog izvršenja.

Ona je uputila navedeni dopis na izvršni spis Općinskog suda, što je imalo za posljedicu donošenje rješenja kojim se nastavlja postupak provođenja izvršenja, i pored toga što je privremena mjera zabrane raspolaganja imovinom određena u trajanju od dvije godine. Imovina je u daljnjem toku izvršnog postupka prodata, navedeno je u tužbi.

UDT i punomoćnici tuženih su, bez čitanja, uložili materijalne dokaze.

Na glavnoj raspravi saslušani su kantonalni tužioci Lejla Kurtanović i Samir Selimović, ali je javnost bila isključena po prijedlogu UDT-a, jer je tužilački predmet i dalje u toku.

Tokom iznošenja završnih riječi, disciplinska tužiteljica Alma Hasanović je kazala da je Ured dokazao da su tužene Rondić i Škaljić počinile disciplinske prekršaje koji im se stavljaju na teret, te zatražila da Disciplinska komisija utvrdi disciplinsku odgovornost i da se izreknu odgovarajuće mjere.

Punomoćnik Muhić se osvrnuo na završnu riječ Ureda i kazao da je u istoj naveden čitav niz netačnih informacija kojima se nameću zaključci koji nemaju veze s odredbama zakona. On je predložio da se tužba odbije kao neosnovana.

Maida Galijatović, punomoćnica sutkinje Škaljić, kazala je da – nakon analiziranja činjeničnog supstrata, bića disciplinskog prekršaja koji se sutkinji stavlja na teret, te analiziranja dokaza Ureda i Odbrane – smatra da tužena nije počinila prekršaj. Galijatović je predložila da Disciplinska komisija odbije tužbu kao neosnovanu.

Tužena Škaljić je, prema disciplinskoj tužbi, donijela rješenje o nastavku provođenja izvršenja, što je imalo za posljedicu da se u daljnjem toku postupka – čiji je nastavak provođenja odredila, iako je mjera osiguranja bila na snazi – prodaju nekretnine obuhvaćene mjerom osiguranja u iznosu 9,12 miliona maraka.

Disciplinska komisija će odluku donijeti u zakonski propisanom roku.

Aida Trepanić