Suđenje

Purić i ostali: Vidio optuženog Sarajlića ispred saniteta u Počulici

21. Februara 2023.16:53
U nastavku suđenja za zločine počinjene na području Viteza, svjedok Odbrane Almira Sarajlića ispričao je da je na dan akcije na Križančevo selo vidio optuženog ispred saniteta u Počulici, ali da nije bio ranjen.
Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Muhamed Mujezinović je kazao da je radio kao ljekar u sanitetu 325. brdske brigade u Počulici, kao i da mu je komandant brigade Ibrahim Purić u noći 22. decembra 1993. rekao da ujutro kreće akcija.

“Tražio je da ambulanta bude spremna od 5 sati“, rekao je svjedok i dodao da je do podne imao pet ranjenih i jednog mrtvog.

Potom je naveo da je taj dan, oko 9 ili 10 sati, vidio Almira Sarajlića kako sjedi na ivičnjaku na cesti, da mu je prišao i pitao ga šta radi, te da mu je optuženi odgovorio: “Dovezao sam ti ranjenike“.

Svjedok je naveo i to da je Sarajlić bio ranjen u julu 1993. godine, ali ne i da je ranjen taj dan.

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužitelja Ivana Matešića zanimalo je ko je još radio sa doktorom, međutim, nikoga od ljekara ni medicinskog osoblja se nije mogao sjetiti.

Tužitelac je pitao svjedoka da li je učestvovao na okruglom stolu u Vitezu, koji je bio posvećen akciji na Križančevo selo, što je svjedok potvrdio.

“Na tom skupu ste rekli da ste bili ljekar u Počulici i da je taj dan dovezen jedan mrtvi i jedan ranjeni“, rekao je tužilac, na šta je svjedok rekao da je tačno, te da je oko 13:30 otišao iz Počulice, ali da je dobio kompletan izvještaj od kolega.

Za ubistva najmanje 12 vojnika HVO-a koji su se predali, kao i dva civila – žene hrvatske nacionalnosti – počinjena prilikom napada na Križančevo Selo, Šafradin i Dubravice kod Viteza 22. decembra 1993. godine, Almir Sarajlić je optužen sa Ibrahimom Purićem, Nijazom Sivrom, Ibrahimom Tarahijom, Rušitom Nurkovićem, Sadikom i Šaćirom Omanovićem te Kasimom Kavazovićem.

Prema optužnici, Purić je bio komandant 325. brdske brigade Armije BiH, Tarahija komandant Trećeg bataljona ove jedinice, Sivro i Nurković pomoćnici komandanta, a ostali pripadnici brigade.

Odbrane Tarahije te Sadika i Šaćira Omanovića ispitale su svjedoka Suada Džidića, koji je bio komandir Izviđačkog voda 325. brigade na dan akcije, a koji je govorio kako su tri udarne grupe krenule prema Dubravici, te da je odmah došlo do probijanja linije.

“Iz zemunice sam, sa moje lijeve strane, vidio dva vojnika Hrvatskog vijeća obrane kako izlaze i bježe“, rekao je svjedok, te dodao da su naišli na Sadika i Šaćira Omanovića koji su ih zarobili, doveli ih do kuće primarijusa Prankovića, a potom ih predao svjedoku.

“Sačekao sam da se smanji pucnjava i krenuo sam s njima prema Dubravicama“, rekao je svjedok, navodeći da je tada u šumi ranjen, te da su došli vojnici sa punkta i pomogli mu da dođe do Dubravica zajedno sa zarobljenicima.

On je ispričao da ga je nakon toga Vojna policija privela i odvela u Kazneno popravni zatvor u Zenici, gdje je vidio te zarobljenike.

“Boško Lazić me prepoznao i prišao mi je, dao mi narezak i zahvalio mi se, te me zamolio da se zahvalim Omanovićima koji su ih uhapsili i sačuvali ih žive“, rekao je svjedok.

Nastavak suđenja zakazan je za 14. mart.

Selma Boračić Mršo