Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Negiraju navode iz istrage o aktivnostima optuženog

13. Februara 2023.14:09
Svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorili su o grupi zarobljenika na području Višegrada i odnosima u Vojnoj policiji, negirajući određeni dio navoda iz istrage koji se odnose na optuženog Ćamila Ramića i postupanje prema zarobljenicima.
Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Mirsad Zahić kazao je da je bio pripadnik Vojne policije Višegradske brigade u Međeđi, rekavši da je prethodno bio na toj dužnosti u Teritorijalnoj odbrani. On je naveo da je komandir Vojne policije bio Emil Kos, a da je njemu nadređen bio Ramić.

“Ramić je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost”, kazao je Zahić.

On je rekao da su u kući u zaseoku Huremi bila četiri zarobljenika koje je obezbjeđivala Vojna policija. Naveo je da su trojica bila iz Višegrada, a jedan s područja Zenice, i on je, kako je čuo, preminuo.

“Korektan odnos policije je bio. Garantujem da im nikad nije…”, kazao je svjedok.

Tužiteljica Marijana Čobović predočila mu je iskaz iz istrage u kojem je naveo da je od kolega čuo da su zatvorenike maltretirali, naročito tog iz Zenice. Zahić je na to rekao da je “raja svašta pričala”. Kazao je da se ne sjeća da je vidio zarobljenika iz Zenice kako otežano hoda i da je bio malaksao.

Predočeni su mu navodi iz istrage da je Ramić stanovao do kuće u kojoj su bili zarobljenici, jer je tu bila Vojna policija, što je Zahić takođe negirao. Rekao je da nisu tačni ni navodi da su bila svakodnevna postrojavanja kojima je prisustvovao Ramić.

On je kazao da je Ramića vidio svega dva do tri puta i da se nije pojavljivao nakon što je ranjen. Svjedok je rekao da ne zna da li je dobro pročitao zapisnik koji je potpisao u istrazi.

Na pitanja braniteljice Vasvije Vidović, Zahić je potvrdio da mu je direktni nadređeni bio Kos i da ih je on raspoređivao. Kazao je da nije prisustvovao sastancima pretpostavljenih i da ne zna kakvi su bili hijerarhijski odnosi.

Ramić je optužen s Himzom Selimovićem i Ramizom Mićivodom za zločine nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada od 1992. do 1994. godine. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, koji je optužen za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene 1995. na području Rogatice i Goražda.

Svjedok Nedim Hadžihalilović je naveo da je bio u Vojnoj policiji u Međeđi i da je u istrazi izjavio da mu je Ramić bio pretpostavljeni, a da mu je u istrazi inspektor predočio da je komandir bio Emil Kos.

“Ja sam mislio da je Ćamil, u istrazi sam rekao Ćamil… Meni je kolega rekao: ‘Tebi je komandir bio Kos’”, kazao je svjedok, koji je danas zaposlen u policiji.

On je rekao da je Vojna policija obezbjeđivala zarobljenike u Huremima i da je on jednom u novembru 1992. obavljao tu dužnost. Kazao je da su tada bila trojica zarobljenika, a da je jedan bio umro.

Hadžihalilović je rekao da ne zna ko je određivao raspored vojnim policajcima, a nije mogao objasniti zbog čega je u istrazi kazao da je to činio Ramić. Naveo je da mu je tokom ispitivanja inspektor stalno ponavaljao “Ćamil Ramić, Ćamil Ramić”, odnosno da bi ga, kad bi nešto ispričao, pitao da li je tu bio Ramić.

“Iznio mi je listu policajaca – ‘ko je komandir’, ‘valjda Ćamil’. Trebao bi komandir da pravi raspored”, rekao je svjedok.

Odbrani je kazao da u to vrijeme nije poznavao propise i hijerarhijske odnose. Složio se s braniteljicom da su njegova mlada životna dob i gubitak članova familije uticali na to da nije znao ko su mu pretpostavljeni.

Suđenje se nastavlja 27. februara.

 

Marija Taušan