Suđenje

Srabović i ostali: Morankić nabavljao oružje za Lukavac

9. Februara 2023.13:18
Na suđenju za zločine na području Lukavca, vještak i svjedoci Odbrane izjavili su da je optuženi Refik Morankić nabavljao naoružanje i nije imao jedinicu kojom je komandovao.
Sud i Tužilaštvo BiH. Foto: BIRN BiH

Vještak vojne struke Mirsad Ćatić objasnio je strukturu Opštinskog štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Lukavcu, navodeći da je Morankić bio pomoćnik komandanta za materijalno-tehnička sredstva (MTS) iako ta pozicija nije bila definisana u klasičnoj formaciji.

“Međutim, daje se mogućnost komandantu da definiše Štab u skladu s potrebama… Komandant je procijenio da je potrebna takva osoba”, kazao je Ćatić.

Na osnovu dokumentacije koja mu je dostavljena, vještak je zaključio da nije postojala “Fikina jedinica“, kao ni HVO (Hrvatsko vijeće obrane) Modrac.

“On nema bilo kakvu komandnu funkciju niti mu je data jedinica da njom komanduje”, kazao je Ćatić.

Dodao je da pomoćnik komandanta za MTS nema nadležnost za postupanje prema zatvorenicima.

On je utvrdio da je Morankić 105 dana proveo van Lukavca, nabavljajući oružje u Hrvatskoj.

Na pitanja tužiteljice Eldine Biuk, da li je nekada vidio naredbu komandanta za nabavku oružja, vještak je rekao da se takve naredbe ne izdaju. Dodao je da u ratu nema narudžbenica i računa, te da se oružje nabavljalo ilegalno.

Biuk je interesovalo kako je vještak zaključio da je Morankić u Hrvatskoj nabavljao oružje, na šta je Ćatić rekao da je optuženi 17 puta išao u Hrvatsku i predavao robu u skladište, mada, kako je naveo, nije vidio sve papire za sve predaje.

Optuženi Morankić je rekao da nije znao da će biti potrebna ta dokumentacija, ali je posjeduje.

Morankić je optužen sa Zijadom Srabovićem, Ahmetom Bajrićem, Abidom Arapčićem, Senaidom Ćosićem, Pašagom Čajićem, Samirom Džambićem i Mirsadom Žilićem za nečovječna postupanja, mučenja i ubistva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu, počinjena u periodu od juna do oktobra 1992. godine.

Prema optužnici, Srabović je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Štaba TO-a u Lukavcu, Morankić komandant “Fikine jedinice”, a ostali optuženi pripadnici te jedinice ili vojni policajci.

Svjedok Suvad Muminović kazao je da je bio komandir čete u Tabancima kod Lukavca.

“Početak rata je bio jako težak, međutim, kroz razne kanale su nam nabavljali naoružanje”, kazao je svjedok.

On je rekao da je Morankić nabavio puške za njegovu jedinicu. Muminović nije čuo za “Fikinu jedinicu”, kao ni za HVO Modrac.

Nermin Begić posvjedočio je da je u Modracu bila formirana Samostalna manevarska četa, čiji je komandant na početku bio Ismet Džambić.

“Materijalna sredstva nabavio nam je Morankić… Obukao nas je i opremio”, rekao je Begić.

Dodao je da je radio kao ljekar u ambulanti i da je Morankić nabavljao i medicinska sredstva. On je takođe rekao da u Modracu nije bila “Fikina jedinica”.

Na pitanje tužiteljice, Begić je naveo da mu nije poznato da su civili zatvarani u klaonicu koja je udaljena 700 do 800 metara od njegove kuće.

Suđenje se nastavlja 23. februara.

Marija Taušan