Lice: Ćosić Senaid

BIRN-BiH-SudBiH-Sudnica-e1641558464106-1280x720.jpg

8. Septembra 2022.
Na statusnoj konferenciji u predmetu protiv osam optuženih za zločine počinjene na području Lukavca, kojoj nije pristupila polovina optuženih a koja je održana nakon nemogućnosti da se pristupi ispitivanju određenih svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine, odlučeno je da Odbrane, radi ekonomičnosti postupka, počnu sa iznošenjem svojih dokaza.