Suđenje

Ganić i ostali: Zarobila ih naoružana grupa u civilnoj i vojnoj odjeći

8. Februara 2023.17:09
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je komanda Jugoslovenske narodne armije u Sarajevu napadnuta 2. maja 1992. godine, a da su sutradan prilikom povlačenja njeni pripadnici zarobljeni u Dobrovoljačkoj ulici, te udarani tokom zatočenja.


Zaim Backović. Foto: BIRN BiH

Žarko Lopatić je kazao da je bio na odsluženju vojnog roka u kasarni u Lukavici, odakle je sa drugima upućen u komandu u Sarajevu da utovaraju stvari. On je rekao da im je 2. maja jedan oficir kazao da je na Skenderiji napadnuto vozilo koje im je dovozilo hranu. Dodao je da je vozilo došlo do komande, a da je vozač preminuo.

“Pucalo se na nas, pješadijsko naoružanje, trombloni… mene je odbacilo od prozora. Bio je ubačen i suzavac”, prisjetio se Lopatić, dodavši da su uzvraćali na vatru.

On je rekao da je iza ponoći napad prestao, a da su sutradan čuli da se sprema evakuacija. Kazao je da su u komandu došli predstavnici UNPROFOR-a i tadašnji predsjednik Predsjedništva Alija Izetbegović. Naveo je da je njegova grupa ušla u posljednji kamion u konvoju.

Lopatić je ispričao da su nakon 100 metara izašli da odguraju jedan pokvareni kamion i da su u parku vidjeli naoružanu grupu, koja im nije prilazila. Poslije 200 do 300 metara, kako je naveo, ponovo su se zaustavili i čuli su pucnjavu.

Rekao je da im je prišla grupa od pet naoružanih lica, koja su bila obučena u vojnu i civilnu odjeću, sa beretkama na kojima su bili ljiljani, te da su ih razoružali i, s rukama iznad glave, postrojili uz zid, udarajući ih.

“Čuo sam galamu ispred, bilo je neko sanitetsko vozilo. Otvorili su vrata, ‘izlazi napolje’, neko je opalio iz automatske puške. Neki oficir je pao iz saniteta”, ispričao je svjedok.

On je kazao da je grupa počela kupiti oružje i udaljavati se kad je došla specijalna jedinica, čiji su se pripadnici korektno ponašali. Rekao je da su njih 30 sproveli u Republički SUP (Sekretarijat unutrašnjih poslova), gdje su ih popisali. Potom ih je preuzela, kako je naveo, vojska slična onoj koja ih je zarobila, te su odvedeni u FIS, gdje su udarani.

“Bilo je i civila i uniformi. Ulazio je kako je ko htio”, kazao je Lopatić, posebno opisavši povrede na dvojici rezervista koji su bili u donjem vešu.

On je naveo da su sutradan došli UNPROFOR i komandant Đurđevac, koji je pitao gdje mu je vojska i raspravljao se sa ljudima u FIS-u. Nakon toga su prebačeni u Lukavicu, kako je posvjedočio.

Za napad na kolonu, ubistva, ranjavanje i zlostavljanje pripadnika JNA i civila optuženi su Ejup Ganić, Zaim Backović, Hasan Efendić, Hamid Bahto, Fikret Muslimović, Jusuf Pušina, Bakir Alispahić, Enes Bezdrob, Ismet Dahić i Mahir Žiško, koji su obavljali visoke političke, vojne i policijske dužnosti.

Odbrane su svjedoka Lopatića ispitivale zbog čega je u istrazi naveo da su u Dobrovoljačkoj ulici bili naoružani civili, a danas spominje da su imali i dijelove vojne odjeće. On je rekao da su imali neke dijelove civilne, a neke vojne odjeće, te da on ne smatra da je vojnik ako nije u kompletnoj uniformi.

Na pitanja braniteljice Lejle Čović da li mu je poznato da su 2. maja bile žestoke borbe u Sarajevu, da je JNA pucala u centru grada, te da je zapaljena zgrada Pošte, Lopatić je odgovorio negativno.

On je kazao da su prošli nedaleko od Pošte, ali da nije primijetio da je zgrada zapaljena. Kako je naveo, držali su pognute glave. Potvrdio je da je komandant Đurđevac, kada je došao u FIS, prijetio da će zapaliti grad.

Cjelokupno ispitivanje svjedoka nije se moglo dobro čuti zbog komentara u publici smještenoj u dijelu koji je staklom odvojen od dijela u kojem su učesnici postupka.

Suđenje se nastavlja 22. februara.

Marija Taušan