Suđenje

Milenko Macanović osuđen na pet i po godina zatvora za ubistvo civila u Ključu

19. Januara 2023.14:06
Kantonalni sud u Bihaću prvostepenom presudom osudio je Milenka Macanovića na pet godina i šest mjeseci zatvora zbog ubistva jednog civila i nečovječnog postupanja prema drugom u junu 1992. u Ključu, dok je oslobođen plaćanja troškova krivičnog postupka.

This post is also available in: English


Osnovna škola “Ključ”. Foto: Sud BiH

Kako je u obrazloženju presude naveo Fikret Hodžić, predsjedavajući Sudskog vijeća, presuda je donesena jednoglasno, a Sud je zaključio da je optuženi Macanović zvani Macan, kao pripadnik Vojske Republike Srpske (VRS), Vojna pošta Ključ, kriv jer je u toku rata u Bosni i Hercegovini i sukoba između Armije BiH i VRS-a krajem juna, nakon što je slobode lišen veći broj civila bošnjačke nacionalnosti i priveden na ispitivanje u prostorije fiskulturne sale OŠ “Nikola Mačkić” u Ključu, ušao u salu i policajca Simu Vujičića, koji je u međuvremenu preminuo, pitao ko nije ispitan i na to rekao: “Njih ne treba ispitivati, sve ih treba poubijati.”

“Zajedno sa Simom Vujičićem je prišao Fikretu Zukanoviću i Ifetu Vučkiću, dao im policijske palice i naredio da se međusobno tuku ili će biti ubijeni. Kad su vidjeli da se ne tuku dovoljno jako, optuženi Macanović je rekao: ‘Sad ćete vidjeti kako se tuče’, uzeo palicu i počeo ih udarati palicom i nogama po cijelom tijelu”, kazao je predsjedavajući Hodžić.

U obrazloženju presude, sudija Hodžić je naveo da je tokom postupka saslušan veći broj svjedoka koji su imali posredna ili neposredna saznanja o događaju, kao i da su izvedeni drugi dokazi. Dodao je kako nije sporno da je u vremenu izvršenja krivičnog djela bilo ratno stanje, da je trajao oružani sukob, kao i da je u salu doveden veći broj civila, Bošnjaka iz Krasulja, Sanice, Vukovskih Brda, Hripavaca i drugih ključkih naselja, koji su tučeni i maltretirani. Kako je naveo, činjenice su utvrđene iz subjektivnih i objektivnih dokaza Optužbe, koje Odbrana nije osporila.

Ono što je sporno, prema njegovim riječima, jeste tačan datum izvršenja krivičnog djela i da li je optuženi tad bio pripadnik VRS-a. Razlike u iskazima svjedoka Optužbe, Sud je pripisao protoku vremena, zaboravljanju činjenica, ali i tome da su civili bili maltretirani i u strahu za život.

“Izvan svake razumne sumnje je utvrđeno da je optuženi, nakon što se oštećeni nisu dovoljno jako tukli, počeo da ih udara, psujući im balijsku majku. Kad bi od udaraca pali na pod, optuženi bi ih podizao, vukući ih za kosu i nastavio udarati. U jednom trenutku je nogom na kojoj je imao vojničku čizmu, svom silom udario Ifeta Vučkića u predio sljepoočnice, koji je od udarca pao, trzajući nogama i rukama, te na licu mjesta preminuo”, rekao je sudija Hodžić.

Osvrnuo se i na iskaze svjedoka Odbrane koji su identično opisali događaj u sali, poznavali optuženog i viđali ga, kao i iskaz optuženog, koji je negirao boravak u sali i mobilizaciju. Govoreći o svjedocima Odbrane, sudija Hodžić je kazao da nisu imali posredna i neposredna saznanja o događaju, nego su govorili o ličnosti optuženog i tadašnjem stanju u Ključu.

“Utvrđivanjem činjeničnog stanja našli smo da su se u radnjama ostvarili elementi ratnog zločina protiv civilnog stanovništva. Optuženi je izvršio povredu života, tjelesnog integriteta i dostojanstva oštećenih. Nije moglo doći do greške u identitetu, kako je Odbrana pokušala uvjeriti Sud”, istakao je predsjedavajući Vijeća, dodavši da je od otežavajućih okolnosti u obzir uzeto kako je i na koji način djelo učinjeno, te činjenica da su oštećeni tad imali 18 godina i nisu dali povoda za takvo postupanje.

S druge strane, Sud je od olakšavajućih okolnosti u obzir uzeo lične i porodične prilike, starosnu dob i neosuđivanost optuženog.

Optužnica u ovom predmetu je potvrđena početkom novembra 2021. godine.

Optuženi Macanović i njegov branjenik nisu se pojavili na izricanju presude, što je Vijeće ocijenilo kao nepoštivanje Suda.

Na presudu postoji mogućnost žalbe.

 

Amila Žunić


This post is also available in: English