Suđenje

Ramić Ćamil i ostali: Nadležnost Vojne policije za zarobljenike

16. Januara 2023.13:14
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine izjavio je da je Vojna policija bila nadležna za zarobljenike u Međeđi kod Višegrada.
Sudnica Suda Bosne i Hercegovine. Foto: BIRN BiH

Salko Đanko je rekao da je prvo bio u civilnoj, a potom u Vojnoj policiji Višegradske brigade. Naveo je da mu je komandir bio Huso Kurspahić, a da mu nije poznato ko je bio Emil Kos.

Svjedok je kazao da je optuženi Ćamil Ramić došao s Crnog Vrha, ali da se ne sjeća da je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost.

“Ne sjećam se da sam ja dao tu izjavu. S nekim stvarima u izjavi se ne slažem”, rekao je Đanko.

On je naveo da je bio poslat da dovede trojicu zarobljenika nakon akcije u Meremišlju u oktobru 1992. Kazao je da se ne sjeća da je, kao što je naveo u istrazi, doveden i četvrti zarobljenik, te da je poslije čuo da je jedan umro.

Rekao je kako je zarobljenike obezbjeđivala Vojna policija i da su bili vođeni na sprat kuće na ispitivanje, ali da nije vidio da ih je ispitivao Ramić, kao što je naveo u istrazi.

“Ne znam jesam li vidio Ćamila dva puta u životu”, kazao je Đanko.

Na pitanja Odbrane, rekao je da nema vojnih znanja.

“Ramić je došao u Međeđu. Predstavio se: ‘Ja ću vam biti budući načelnik’. Više se ne sjećam da sam ga vidio”, rekao je svjedok.

Za zločine nad zarobljenicima na području Goražda i Višegrada od 1992. do 1994. godine optuženi su Ćamil Ramić, Himzo Selimović i Ramiz Mićivoda. S njima se sudi i Mehmedu Dobrači, koji je optužen za zločine nad civilima i ratnim zarobljenicima počinjene 1995. na području Rogatice i Goražda.

Edin Kustura posvjedočio je da je na Meremišlju učestvovao u zarobljavanju jednog vojnika koji je predat Vojnoj policiji.

On je kazao da je Emil Kos bio komandir Vojne policije, a Ćamil Ramić pomoćnik komandanta za bezbjednost. Rekao je da je pomoćnik za bezbjednost po stručnoj liniji nadležan za Vojnu policiju, a da je komandant direktno odgovoran.

Kustura je kazao da su i Kos i Ramić bili ranjeni i da su napustili to područje, a da je on u martu 1993. postao pomoćnik komandanta za bezbjednost.

Potvrdio je svoje navode iz istrage – da mu je bila podređena Vojna policija, kao i njegovom prethodniku Ramiću.

Braniteljici Vasviji Vidović je rekao da je mislio na stručnu nadređenost, a da jedino komandant može izdavati naređenja Vojnoj policiji.

Na pitanja tužiteljice Marijane Čović, rekao je da je komandir Vojne policije zadužen za njen zakonit rad. Nije bio siguran u čijoj je nadležnosti bila bezbjednost zarobljenika, spominjući Teritorijalnu odbranu i civilne strukture.

Suđenje se nastavlja 6. februara.

Marija Taušan