Suđenje

Peulić i ostali: Sastanci uoči preuzimanja vlasti u Kotor-Varoši

9. Decembra 2022.13:50
Svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorio je o sastancima policijskih i vojnih rukovodilaca uoči preuzimanja vlasti u Kotor-Varoši u junu 1992. godine, te o akcijama koje su preduzimane.

Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Svjedok Dejan Šamara ispričao je kako su na sastanku u Centru službi bezbjednosti (CSB) u Banjaluci, osim policijskih, bila i vojna lica, za koja će kasnije saznati da su Boško Peulić, komandant 22. brigade, i Slobodan Župljanin, komandant bataljona u toj brigadi.

“Došao sam na kraju, sastanak je već bio završen. Nisam bio upoznat šta su dogovorili”, kazao je Šamara, dodajući da je kasnije od načelnika CSB-a dobio zadatak da ide u Kotor-Varoš i bude veza između policije i vojske.

On je kazao da je saznao da će u Kotor-Varoš biti upućena i Specijalna jedinica CSB-a. Svjedok je rekao da je prvobitno bio smješten u Maslovarama, gdje je bio Župljaninov bataljon, i gdje je prisustvovao sastanku komande.

“To su bila uobičajena referisanja, malo o zadacima… To je bilo uoči preuzimanja vlasti”, kazao je Šamara.

On je rekao da je poslije bio smješten na isturenim komandnim mjestima u Obodniku i Vrbanjcima, te da je bilo organizovano razoružavanje paravojnih formacija.

Svjedok je kazao da su dva puta vođene borbene operacije u Večićima, u kojima je učestvovao Drugi bataljon i Specijalna jedinica. Ispričao je da je jedne prilike sa Župljaninom išao u Kotor-Varoš kada su čuli da su u Večićima izrazili spremnost da se predaju.

Dok su se vraćali prema Vrbanjcima, kako je kazao, iz zasjede je pucano na njihovo vozilo i Župljanin i vozač su ranjeni, a jedan vojni policajac je poginuo. Prema riječima svjedoka, desetak dana poslije toga, 5. jula, visoki vojni i policijski zvaničnik Milan Stevilović i Stevan Marković bili su uključeni u pregovore oko predaje.

Naveo je da je tu bio Peulić, koji mu je predložio da odu na ručak dok se oni ne vrate. Kazao je da su po povratku Stevilović i Marković krenuli za Banjaluku, ali da su u zasjedi u Rujevici ubijeni, kao i jedan vojnik, dok je četvrti zarobljen. Šamara je rekao da je Peulić naredio da se izvuče izrešetano vozilo sa stradalima.

Nakon nekoliko dana odstustva, svjedok je rekao da se vratio u Kotor-Varoš i da je boravio u SJB-u. On je rekao da su se neki iz Večića izvukli preko Vlašića, a da su se neki predali i da ih je školi u Grabovici bilo više od 100.

Šamara je govorio i o akciji predaje oružja u Šipragama, gdje je bio i Peulić, navodeći da je sastanak bio vrlo konstruktivan.

Na pitanja branioca Miodraga Stojanovića, svjedok je rekao da nije bilo ništa sporno u situacijama kada je viđao Peulića. On je rekao da nije siguran ko je komandovao specijalnom jedinicom iz Banjaluke, ali da nije Peulić. Potvrdio je da je, nakon zahtjeva Peulića da se definiše uloga te jedinice, ona povučena u Banjaluku.

Braniocu Dejanu Bogdanoviću je rekao da je Župljanin, nakon ranjavanja 25. juna, bio odsutan bar mjesec.

Bošku Peuliću, Slobodanu Župljaninu, Manojlu Tepiću, Janku Triviću i Nedeljku Đekanoviću na teret je stavljen progon na području Kotor-Varoši – ubistvima, deportacijom, zatvaranjem, mučenjem, silovanjem i tjeranjem na prinudni rad.

Prema optužnici, Peulić je bio komandant Treće taktičke grupe Vojske Republike Srpske (VRS), Župljanin komandant Drugog bataljona 22. brigade, Trivić komandant te brigade, Tepić komandant Teritorijalne odbrane Kotor-Varoš, a Đekanović predsjednik Opštine.

Svjedokinja Jasmina Isaković Čauš ispričala je da je njen suprug Omer Beganović sa još dvojicom komšija odveden od kuće. Ona se prisjetila kako se tri uniformisana lica došla vozilom i pozvala njenog supruga, kojeg su stavili u gepek.

“Vidjela sam da Senada Đikića guraju da može i Omer stati”, kazala je Isaković Čauš, dodajući da je čula da je taj dan s njima odvezen i Alija Bitić.

Poslije nekoliko dana, kada im je bilo naređeno da zamrače prozore, kako je rekla, čula je brundanje mašina. Prema njenim saznajima, suprug i dvojica komšija su ubijeni isti dan, te su ih tukli u garažama kod policije i zakopali na mjestu gdje je čula mašine, a gdje su kasnije pronađeni njihovi posmrtni ostaci.

“Niko ne vjeruje da se može čovjek ubiti tako iz čista mira”, kazala je Isaković Čauš.

Suđenje se nastavlja 16. decembra.

Marija Taušan