Suđenje

Srabović i ostali: Vojna policija smjela privoditi civile koji su imali oružje

24. Novembra 2022.12:24
U nastavku suđenja Zijadu Sraboviću, optuženom sa još sedam osoba za zločine počinjene u Lukavcu, vještak vojne struke iznio je nalaz i mišljenje o organizaciono-formacijskom ustroju Teritorijalne odbrane (TO) Lukavac, Vojnoj policiji i Službi vojne bezbjednosti.
Kompleks državnih pravosudnih institucija. Foto: BIRN BiH

Martin Frančešević, vještak vojne struke, predstavio je, na poziv Odbrane prvooptuženog, nalaz i mišljenje koje je u septembru 2022. godine uradio po nalogu Suda Bosne i Hercegovine.

On je naveo da je Općinski štab TO-a Lukavac formiran po istim principima kako su to činili i drugi štabovi, te da je štab u Lukavcu bio veći.

“Štab je činilo sedam bataljona i dodatno još tri samostalne čete“, rekao je vještak, te dodao da je u okviru Štaba postojao Sektor za vojnu bezbjednost i Vojna policija.

Vještak je objasnio da je komandant Općinskog štaba TO-a bio nadređeni svima i da je Štab ekvivalent brigadi.

“Samo je komandir Štaba imao mogućnost izdavanja naredbi, dok su ostali komandiri bataljona i četa operativno provodili te naredbe ili komande“, rekao je vještak.

Naveo je da su do septembra 1992. godine Štab TO-a, ali i Sektor za vojnu bezbjednost i Vojna policija ,radili po Pravilniku o radu Jugoslovenske narodne armije (JNA), te da je nakon toga Predsjedništvo BiH donijelo pravilnike po kojima se postupalo.

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužiteljica Eldina Biuk pitala je vještaka da li je u organima strukture pomoćnik komandira za bezbjednost nadređen Vojnoj policiji, na šta je vještak rekao da “može biti, ali ako provodi naredbu komandira Općinskog štaba“.

Tužiteljica je pročitala dio iz mišljenja vještaka u kojem je navedeno da “privođenje civila srpske nacionalnosti nije apriori s pravilima međunarodnog ratnog prava“, na šta je vještak rekao da on to nije napisao.

“Vojna policija može privoditi civile ako vrše neko krivično djelo protiv vojne imovine ili vojnih lica, te ukoliko postoji sumnja da posjeduju određeno naoružanje kojima bi mogli počiniti krivično djelo“, rekao je vještak i dodao da Vojna policija ne može bez naredbe ulaziti u stanove civilnog stanovništva.

Optužnica tereti Zijada Srabovića, Refika Morankića, Ahmeta Bajrića, Abida Arapčića, Senaida Ćosića, Pašagu Čajića, Samira Džambića i Mirsada Žilića za nečovječna postupanja, mučenja i ubistva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu počinjena u periodu od juna do oktobra 1992. godine.

Prema optužnici, Srabović je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Štaba TO-a u Lukavcu, Morankić komandant “Fikine jedinice”, a ostali optuženi pripadnici te jedinice ili vojni policajci.

Nastavak suđenja zakazan je za 8. decembar.

Selma Boračić Mršo