Suđenje

Miladin Trifunović: Optuženi bio ranjen u desnu nogu

21. Oktobra 2022.12:52
Na suđenju za zločine počinjene na području Brčkog, održana je statusna konferencija radi razjašnjenja informacija u vezi s postupkom u kojem je jedan a moguće i još dvojica optuženih pravosnažno oslobođeni optužbi zbog kojih im se nakon više od 25 godina sudi pred Sudom Bosne i Hercegovine.
Miladin Trifunović. Foto: BIRN BiH

Slavko Ždrale, sudski vještak medicinske struke, iznio je u Sudu Bosne i Hercegovine nalaz i mišljenje o povredi optuženog Miladina Trifunovića, koji je ranjen 1992. godine.

Vještak je na osnovu medicinskog pregleda, te uvidom u dokumentaciju, konstatovao da je Trifunović bio ranjen iz oružja u desnu nogu.

“Na desnoj natkoljenici uočio sam izraslinu, radi se o mekom tkivu, a to je nastalo nakon što je projektil koji je ušao u nogu oštetio mišićnu ovojnicu i ona sada nema svoju funkciju”, rekao je vještak.

Ždrale je naveo kako je konstatovao da se radi o teškim tjelesnim povredama, te da bi oporavak u normalnim uvjetima trajao oko tri mjeseca.

“Međutim, on je bio samo jedan dan u bolnici, te se to tretiralo kao ratna rana, koja se ne ušiva odmah, već nakon deset dana”, kazao je vještak te dodao da je u međuvremenu došlo do infekcije rane.

Na pitanje branioca optuženog Aleksandra Lazarevića da li se povrijeđeni mogao kretati, vještak je rekao da se mogao kretati uz pomoć štaka po ravnoj podlozi.

Tokom unakrsnog ispitivanja, tužilac Adis Nuspahić predočio je vještaku dio iz nalaza vještaka medicinske struke Državnog tužilaštva Hamze Žuje, koji je naveo kako se pod teškim tjelesnim povredama može smtrati prelom butne kosti, povreda velikog nerva i da je oštećeno više od trećine mišića.

Vještak Ždrale je negirao da su kod optuženog Trifunovića uočene ovakve povrede.

“Međutim, Žujo nije naveo da je došlo do oštećenja mišićne ovojnice”, kazao je Ždrale.

Tužilaštvo BiH je predložilo Sudu da pozove oba vještaka kako bi se riješila dilema oko stepena povreda koje je tokom ranjavanja zadobio optuženi Trifunović.

Miladin Trifunović, nekadašnji komandant Vogošćanske (Crnovrške) brigade VRS-a, optužen je za učešće u širokom i sistematičnom napadu na civilno bošnjačko stanovništvo s područja Vogošće i Ilijaša u periodu od jula do decembra 1992. godine.

Kako se navodi u optužnici, Trifunović je davao saglasnost podređenima da civile zatvorene u “Planjinoj kući” odvode i koriste ih za radove na prvim linijama borbenih djelovanja iako je znao da to nije sigurno.

Branko Dubljević, drugi svjedok Odbrane, radio je u Tvornici automobila Sarajevo (TAS) u Vogošći. Kako je ispričao u Sudu BiH, na posao je prestao odlaziti sredinom aprila 1992. godine.

“Radnici muslimani i Srbi su se počeli odvajati, shvatio sam da tu više života nema”, rekao je svjedok i dodao da se nakon toga pridružuje “Jeftića četi”, kojom je komandovao Božo Jeftić.

Dubljević je izjavio kako su, koliko se sjeća, u septembru krenuli u akciju na Orlić, te da je tada prvi put čuo za Trifunovića, iako ga, kako tvrdi, nikada nije vidio.

“Neko iz moje čete je rekao da su tu Miladin Trifunović i Vukota”, kazao je svjedok, dodavši da ih on nije tada vidio.

Svjedok je ispričao kako tokom njegovog boravka na brdu Žuč nije bilo dovođenja civila.

“Mi smo sve sami – kopali rovove, nosili municiju, niko od civila nije bio”, rekao je svjedok i naveo kako nije znao da na području Vogošće postoje objekti u kojima su zatvarani muslimani.

Nastavak suđenja zakazan je za 11. novembar.

Selma Boračić Mršo