Vijest

Počeo disciplinski postupak protiv sudije Kantonalnog suda u Bihaću

7. Oktobra 2022.13:48
Glavna rasprava u disciplinskoj tužbi protiv sudije Kantonalnog suda u Bihaću Osmana Alibalića, koji se tereti za nemar ili nepažnju u vršenju službene dužnosti, počet će 11. novembra, rečeno je danas na pripremnom ročištu pred Prvostepenom disciplinskom komisijom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV).

Kantonalni sud u Bihaću. Foto: BIRN BiH

Sudija Osman Alibalić se, prema disciplinskoj tužbi, tereti za disciplinski prekršaj “Nemar ili nepažnju u vršenju službene dužnosti”.

Kako je navela disciplinska tužiteljica Emira Zulčić, disciplinska tužba je podnesena nakon što je utvrđeno da su u spisu predmeta Kantonalnog suda u Bihaću egzistirale dvije različite presude po istoj pravnoj stvari. 

Prema njenim riječima, prva presuda je odbijena, dok je drugom presudom – od istog datuma – žalba uvažena i predmet vraćen na ponovni postupak.

“Ured disciplinskog tužioca (UDT) cijeni da je došlo do propusta tuženog. Sve navode u toku disciplinskog postupka ćemo dokazati materijalnim i drugim dokazima”, navela je tužiteljica Zulčić.

Sudija Alibalić je kazao da osporava izvršenje disciplinskog prekršaja, tvrdeći da nije počinio prekršaj koji mu se stavlja na teret. Kako je rekao, ovdje se isključivo radi o greški daktilografa, dodavši da su navodi tužbe u suprotnosti s presudom koja je preinačena i u suprotnosti sa zapisnikom o vijećenju i glasanju.

Na upit članice Prvostepene disciplinske komisije Sanele Gorušanović-Butigan, sudija Alibalić je pojasnio da je stručni saradnik greškom daktilografu poslao pogrešnu presudu.

“Pravilna presuda je evidentirana, a u kovertu se stavlja pogrešna i šalje strankama. (…) Ne postoji moja odgovornost jer nijedan sudija koji izda naredbu za slanje presuda ne pregledava kovertu”, rekao je on, dodavši da u cijelosti osporava navode tužbe. 

Na glavnom ročištu, koje je zakazano za 11. novembar, saslušat će se tuženi na prijedlog UDT-a, daktilograf, kao i stručna saradnica, te će biti izvedeni materijalni dokazi obje strane u postupku.

Sudija Alibalić je prihvatio da se sasluša te se pridružio tom dokazu.

Emina Dizdarević Tahmiščija