Suđenje

Bogdanović i ostali: Različita mišljenja vještaka o zdravstvenoj sposobnosti optuženog

1. Septembra 2022.17:15
Na suđenju za zločine u Janji, dva vještaka medicinske struke različito su ocijenila sposobnost optuženog Zorana Bogdanovića da dolazi i učestvuje u postupku pred Sudom Bosne i Hercegovine.


Bogdanović i ostali sa jednog od ranijih ročišta. Foto: Sud BiH

Internista Mladen Ajdar i neurohirurg Mersad Baručija slažu se u vezi sa dijagnozom bolesti, ali nemaju isto mišljenje u vezi sa sposobnošću Bogdanovića da učestvuje u sudskom postupku.

Nakon dopunskog nalaza i mišljenja u odnosu na prethodna tri mjeseca, Ajdar je zaključio da je Bogdanović nesposoban putovati na suđenje i učestvovati u postupku. On je objasnio mogućnosti pod kojima bi optuženi, uz tuđu pomoć, mogao pristupiti.

Za razliku od njega, Baručija smatra da Bogdanović može dolaziti i pratiti suđenje, uz obezbjeđenje tuđe pomoći, pomagala, adekvatnog prevoza i vozača, smještaja u blizini Suda te pauza. On je potvrdio zdravstvene probleme koje ima optuženi, ali je istakao da je njegovo stanje stabilno.

Vještaci su pitani da se osvrnu na različite zaključke jedan drugog. Baručija je rekao da on radi s pacijentima kao što je optuženi i da ima težih slučajeva.

“Sud je tražio mišljenje neurohirurga, jer je pacijent operisan od strane neurohirurga”, kazao je Baručija.

Ajdar je naglasio aspekt humanosti.

“Mislim da je (Bogdanović) nesposoban i da razmišlja u sudnici, jer ima većih briga”, kazao je Ajdar.

Tužilac Edin Muratbegović smatra da nema razloga za razdvajanje postupka protiv Bogdanovića, predlažući kao mogućnost timsko vještačenje.

Bogdanovićeva braniteljica Tatjana Savić predložila je razdvajanje, ocijenivši da se nalazi dva vještaka suštinski ne razlikuju.

“Baručija kaže da može doći na sud, ali da mu trebaju tri dana… Ajdar takođe kaže da može, ali da to nije humano”, kazala je Savić.

Većina drugih branioca podržala je prijedlog za razdvajanje postupka. Braniteljca Nina Kisić ukazala je na efikasnost postupka u odnosu na druge optužene, zbog mogućnosti da se suđenje odugovlači novim vještačenjima ako se stanje Bogdanovića bude pogoršavalo.

Branilac Miodrag Stojanović je rekao da prepušta odluku Sudu, ali da mu je poznato u kakvoj je situaciji Bogdanović.

“Učešće u suđenju ne znači da ovdje leži kao panj”, rekao je Stojanović.

Predsjedavajuća Vijeća Željka Marenić kazala je da će vjerovatno biti zatraženo neuropsihijatrijsko vještačenje, a možda i ljekara drugih specijalnosti.

S Bogdanovićem su – za učešće u nezakonitom privođenju, maltretiranju, premlaćivanju i ubistvima civilnog bošnjačkog stanovništva na području Janje – optuženi Milan Đokić, Branislav Trišić, Zoran Tanasić, Žarko Milanović, Mladen Krajišnik, Savo Mršić, Milivoje Čobić i Milan Marković.

Prema optužnici, oni su bili komandiri i pripadnici aktivnog i rezervnog sastava Stanice milicije u Janji.

Suđenje u ovom predmetu posljednji put je održano u martu 2020. Uslijedio je prekid suđenja zbog pandemije, kao i izmjene člana Vijeća.

Marija Taušan