Suđenje

Srabović i ostali: Uloženi materijalni dokazi

28. Jula 2022.13:30
Na suđenju za zločine počinjene na području Lukavca, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine uložilo je u spis materijalne dokaze.

Zijad Srabović i drugi
Zijad Srabović i drugi. Foto: Sud BiH

Tužiteljica Eldina Biuk uložila je oko 70 materijalnih dokaza, dok su Odbrane u pisanoj formi ranije navele na koje dokaze imaju prigovore.

Tužilaštvo je planiralo da na ročištu pročita iskaze dva svjedoka, ali je Vijeće ocijenilo da za to nisu ispunjeni uslovi.

Tužiteljica Biuk je kazala da svjedok Ratko Marjanović živi u Crnoj Gori i da odbija pozive za svjedočenje, makar i videovezom. Vijeće je sugerisalo da se zatraži od vlasti Crne Gore da privede svjedoka.

Predsjedavajući Braco Stupar kazao je da vještak nije pregledao svjedoka Zorana Todorovića, za kojeg je rečeno da je u bolnici. Kako je naveo, treba biti zatraženo da se obavi vještačenje kako bi se vidjelo da li je svjedok sposoban doći na Sud.

Za nečovječna postupanja, mučenja i ubistva civila u školama u Lukavcu i objektu “Klaonica” u Modracu, počinjena u periodu od juna do oktobra 1992. godine, optužnica tereti Zijada Srabovića, Refika Morankića, Ahmeta Bajrića, Abida Arapčića, Senaida Ćosića, Pašagu Čajića, Samira Džambića i Mirsada Žilića.

Prema optužnici, Srabović je bio pomoćnik komandanta za bezbjednost Štaba Teritorijalne odbrane (TO) u Lukavcu, Morankić komandant “Fikine jedinice”, a ostali optuženi pripadnici te jedinice ili vojni policajci.

Za 8. septembar zakazan je nastavak suđenja.

Marija Taušan