Suđenje

Narcis Džumhur i ostali: Razlika u cijeni nije dobit društva

19. Jula 2022.15:05
Pred Kantonalnim sudom u Sarajevu na suđenju bivšem direktoru “Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine” Narcisu Džumhuru i ostalim optuženim za zloupotrebe položaja i sklapanje štetnih ugovora, nastavljena je reprodukcija iskaza vještakinje ekonomske struke koja je kazala da razlika u cijeni nije dobit društva.


Kantonalni sud u Sarajevu. Foto: BIRN BiH

Kerima Prašljivić je, odgovarajući na pitanja Odbrana, navela kako se razlika u cijeni većoj od četiri miliona konvertibilnih maraka (KM) ne odnosi na dobit društva.

“U ovom slučaju sam utvrdila stvarno nastale troškove. Za jednu mašinu nisam imala carinsku dokumentaciju i u tom smjeru bi se mogla korigovati razlika”, kazala je Prašljivić u iskazu.

Vijeće je ranije, na prijedlog Odbrana, odobrilo da se reprodukuju tri svjedočenja, od kojih je jedno vještakinje Kerime Prašljivić, čiji je iskaz, u trajanju preko pet sati, okončan na današnjem suđenju.

Ona je u tom iskazu navela kako u cijelosti ostaje kod nalaza i mišljenja koje je izvela kroz osnovno i dodatno vještačenje 2013., odnosno 2015. godine, potvrđujući da je komisija pravilno postupila pri odabiru i izabrala najpovoljnijeg ponuđača, odnosno preduzeće Tvornica željeznih vozila “Gredelj” (TŽV “Gredelj”).

Prašljivić je dodala kako nije imala informacije niti dokumente iz čijih bi cijenila izvela zaključak o dugogodišnjoj saradnji TŽV “Gredelj Sarajevo” i TŽV “Gredelj Zagreb”, te kako nije ulazila u međusobne odnose konzorcija.

Ona je kazala kako nije imala uvid ni u kompletnu dokumentaciju plana investicije “Željeznica FBiH”, u vrijeme izrade nalaza i mišljenja, u kojima je navela da je iznos od osam miliona KM veći od planiranog. Na prikazane iznose plana investicije od strane Odbrana, složila se s tvrdnjom da je iznos od osam miliona višestruko manji od kompletnog budžeta.

Prašljivić je objasnila kako je za nalaz dobila orginalne dokumente i ovjerene kopije dokumenata, ali da je bilo i nekoliko fotokopija koje su se odnosile na odluke, bez potpisa i ovjere.

“Ali svoj nalaz i mišljenje nisam radila na osnovu kopija dokumenata”, kazala je ona.

S Džumhurom su optuženi Sejo Ramić, Smajo Salketić, Ninoslav Lučić, Svetlana Mujkanović, Zufer Vlajčić i Nasir Silajdžić, kao i pravno lice TŽV “Gredelj”. Na teret im je stavljeno da su od 2008. do 2010. godine zloupotrijebili službeni položaj, krivotvorili službenu dokumentaciju i sačinjavali štetne ugovore za modernizaciju, popravku i nepredviđene radove na lokomotivama u vlasništvu “Željeznica FBiH”, pri čemu su oštetili ovo preduzeće za više od 4,5 miliona KM.

Suđenje je ponovo počelo nakon što je Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) ukinuo raniju presudu i naložio novi postupak. Prema ukinutoj presudi Kantonalnog suda u Sarajevu iz decembra 2020., Džumhur, Ramić i Silajdžić osuđeni su na po godinu zatvora, Mujkanović i Vlajčić na uslovne kazne, a Salketić i Lučić oslobođeni. Tom presudom je firma TŽV “Gredelj” bila kažnjena sa 2,5 miliona KM, a od Silajdžića je oduzeta protivpravno stečena imovinska korist.

Suđenje će se nastaviti 2. augusta, kada je planirana reprodukcija iskaza vještaka Envera Šoškića.

Azra Husarić Omerović