Vijest

Bratislavu Bilbiji i Đuri Adamoviću ukinuta presuda za zločine u Prijedoru

14. Jula 2022.15:57
Apelaciono vijeće Državnog suda u osuđujućem dijelu ukinulo je nepravosnažnu presudu nekadašnjim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) Bratislavu Bilbiji i Đuri Adamoviću, kojom su osuđeni na ukupno pet godina zatvora za zločin počinjen u augustu 1992. godine u zaseoku Bukvik kod Prijedora, te im odredilo ponovno suđenje.

Ranko Babić, Bratislav Bilbija i Đuro Adamović
Ranko Babić, Bratislav Bilbija i Đuro Adamović sa braniocima. Foto: Sud BiH

Prema saopćenju Suda BiH, Apelaciono vijeće je potvrdilo oslobađajući dio presude prema kojoj je Ranko Babić oslobođen optužbe, a Bilbija i Adamović oslobođeni jednog dijela optužbe.

Sud BiH je u novembru 2021. godine Bilbiju i Adamovića proglasio krivim za nečovječno postupanje prema civilima u Bukviku, a oslobodio ih je, zajedno sa prvooptuženim Rankom Babićem, optužbi za ubistvo, mučenje i prisilni nestanak.

Oni su bili optuženi za zločin protiv čovječnosti, a Vijeće je u presudi prekvalifikovalo djelo u “ratni zločin protiv civilnog stanovništva”.

Bilbija je, prema toj presudi, osuđen na dvije, a Adamović na tri godine zatvora.

Prema presudi, Adamović je u Bukviku udarao Smaila Kadirića rukama, nogama i kundakom, te ga nastavio tući sa drugima kada je pao na zemlju i izgubio svijest. On je oslobođen optužbe i da je potom udario zaštićenog svjedoka “A”.

Bilbija je proglašen krivim da je rukama, nogama i kundakom udarao Emsuda Kadirića.

Vijeće je oslobodilo Bilbiju i Adamovića optužbi da su udarali Emsuda Kadirića sjekirom po glavi. Oslobađajući dio presude odnosi se i na odvoženje Emsuda do iskopane rupe, gdje je, nakon što se vidjelo da daje znake života, Adamović rekao jednom vojniku da ga ubije, a kada je ovaj to odbio, prišao je drugi i lišio ga života.

Vijeće je oslobodilo Babića optužbi da je, kao najstariji oficir na licu mjesta, propustio da spriječi počinjenje djela i da je svojim prisustvom ohrabrivao druge.

Optuženi su oslobođeni i optužbi za odvođenje u nepoznatom pravcu Mirsada Kadirića, Emsuda Avdića i Senaida Muhića, koji su prethodno udarani.

U maju ove godine Tužilaštvo se žalilo na pogrešno i nepotpuno utvrđeno stanje u prvostepenoj presudi, kao i na visinu sankcije izrečene Bilbiji i Adamoviću. Odbrane Bilbije i Adamovića su se žalile na povrede postupka i zakona u prvostepenom postupku, kao i na pogrešno utvrđeno činjenično stanje, te visinu sankcije.

Tužilaštvo i dvije Odbrane su tražile preinačavanje presude ili novo suđenje pred Apelacionim vijećem. Babićeva Odbrana je navela da žalbu Tužilaštva treba odbiti, ocijenivši da nije dokazan nijedan navod u odnosu na optuženog.

Apelaciono vijeće je uvažilo žalbe Bilbijine i Adamovićeve Odbrane, a žalbu Tužilaštva odbilo kao neosnovanu.

Na potvrđeni dio presude ne postoji mogućnost žalbe.

Lamija Grebo