Vijest

Potrebno identificirati i osigurati zaštitu žrtvama trgovine ljudima unutar terorističkih organizacija

8. Jula 2022.16:15
Potreba prepoznavanja i pružanja pomoći žrtvama trgovine ljudima unutar terorističkih organizacija, te procesuiranje tih organizacija jedan je od zaključaka “Okruglog stola o trgovini ljudima i terorizmu: Gdje i kako se oni prepliću” koji Bosna i Hercegovina treba implementirati.


Okrugli sto o trgovini ljudima i terorizmu. Foto: BIRN BiH

“Važno je razgovarati o vezi između trgovine ljudima i terorizma i načinima na koje terorističke skupine iskorištavaju trgovinu ljudima, što je prilično zanemaren problem”, kazala je Rebecca Agule, pravna savjetnica Odjela za vladavinu prava OSCE-a u BiH.

Ona je rekla kako ova organizacija od 2003. godine sarađuje sa lokalnim partnerima i institucijama na poboljšanju odgovora na ozbiljne prijetnje.

Tarana Bagirova iz Ureda posebne predstavnice OSCE-a i koordinatorice za borbu protiv trgovine ljudima navela je kako su prisila i prevara u procesu regrutovanja sličnost između trgovaca ljudima i terorističkih organizacija, što je pokazalo istraživanje urađeno prošle godine.

“Analizirali smo i regulatorni okvir koji vrijedi za ovu oblast i 60 predmeta koje je OSCE pratio i u zaključku donijeli preporuke koje podrazumijevaju prevenciju, zaštitu, procesuiranje i partnerstvo”, rekla je Bagirova.

Ona je kazala kako je svrha trgovine ljudima i terorizma iskorištavanje osoba za stjecanje profita, pri čemu se u procesu regrutacije odraslih i djece pronalaze sličnosti.

Valiant Richey, specijalni predstavnik i koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, u svom obraćanju naveo je kako je potrebno osigurati da se žrtve trgovine ljudima tretiraju kao takve, a da se zločini trgovine koji su počinile terorističke organizacije adekvatno tretiraju.

“Jedan od ciljeva je prekinuti šutnju i identificirati žrtve kojima je potrebna pomoć”, kazao je Richey.

Tokom Okruglog stola u organizaciji Ureda specijalnog predstavnika OSCE-a i koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima i Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini iskazana je potreba za saradnjom stručnjaka koji se bore protiv terorizma i trgovine ljudima u BiH, koji bi omogućili da osobe koje su iskoristile terorističke organizacije budu identificirane, a njihova prava zaštićena.

Naglašeno je kako postoje određeni mehanizmi za zaštitu ljudskih prava koji su korišteni kod rehabilitacije i reintegracije djece i žena koji su se vratili sa stranih ratišta.

U prvoj grupi koja je organizovano u decembru 2019. godine stigla iz Sirije u BiH bilo je sedam muškaraca, šest žena i 12 djece.

Maya Foa, izvršna kodirektorica Nevladine organizacije “Reprieve” iz Ujedinjenog Kraljevstva, navela je kako je istraživanje koje je provela ova organizacija pokazalo kako je većina britanskih žena zatočenih u kampovima u Siriji žrtva trgovine ljudima.

Foa je rekla kako su to pokazali intervjui obavljeni sa stotinama osoba koje borave u kampovima u Siriji, kojima imaju pristup.

“Iz intervjua znamo i da su i muškarci i dječaci bili žrtve trgovine ljudima”, kazala je ona, navodeći kako je takozvana Islamska država koristila sofisticirane tehnologije privlačenja ranjivih osoba.

 

Nermina Kuloglija-Zolj