Suđenje

Samardžija Zdravko: Akcije specijalnog odreda policije u Kotor-Varoši

11. Aprila 2022.16:36
Prvi svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine na suđenju Zdravku Samardžiji ispričali su kako je Specijalni odred policije iz Banjaluke učestvovao u akcijama na području Kotor-Varoši 1992. godine.

Sud BiH. Foto: Sud BiH

Svjedoci su kazali da su bili pripadnici Specijalnog odreda koji je bio pri Centru službi bezbjednosti (CSB) u Banjaluci, a u kojem je bio i optuženi Samardžija.

Boran Danilović je potvrdio da je u ranijem iskazu naveo da su u komandi Specijalnog odreda bili Mirko Lukić, koji je došao iz vojske, Ljuban Ećim, Nenad Kajkut, Zdravko Samardžija i još neki.

“Znam čovjeka, ali ne znam šta je. Vidio sam ga jednom ili dva puta ispred stroja. Nije nam se obratio”, kazao je Danilović, govoreći o optuženom.

On je ispričao kako je sa Prvim vodom išao u Kotor-Varoš i učestvovao u akcijama u selu Bilice kao i dva puta u Večićima. U akciji u Bilicama bio je u “pragi”, ali kako je naveo, ne zna šta su gađali.

“Njihova vojska… oni što su pucali, mislim da su pobjegli”, kazao je Danilović.

Naveo je da su se iz prve akcije u Večićima povukli nakon što su imali gubitke, a da se ne sjeća da su nekog zatekli u drugoj.

On je dodao da je u Vrbanjcima vidio žene i djecu, ali da nema saznanja da su dovedeni iz Večića. Kazao je da nije vidio da je komandir njegovog voda Dane Kajkut kroz Kotor-Varoš vodio svezanog čovjeka, iako je tako naveo u istrazi.

Branilac Slobodan Perić tvrdio je da svjedok nije vidio Samardžiju u ratu, pitajući ga da objasni kako ga poznaje. Danilović je rekao da optuženog nije poznavao od ranije, ali da se ne može sjetiti kako je znao da je to on.

Kazao je da su u Večićima napadali utvrđene vojne formacije i da su imali pet poginulih.

Samardžija je optužen u svojstvu člana komande Specijalnog odreda milicije CSB-a Banjaluka da je bio dio udruženog zločinačkog poduhvata čiji je cilj bio trajno uklanjanje bošnjačkog i hrvatskog stanovništva s područja Kotor-Varoši. Na teret mu je stavljen progon civilnog stanovništva 1992. i 1993. godine nezakonitim zatvaranjem, mučenjem, ubistvima, silovanjem, deportacijom i drugim nečovječnim djelima, kao i uništenje imovine i vjerskih objekata.

Zoran Krajinović je kazao da je bio u Trećem vodu i da su u Kotor-Varoš upućeni 28. juna s ciljem “neutralisanja terorističkih grupa u i oko Kotor-Varoši”.

On je rekao da su imali poražavajuće rezultate u prvoj akciji na Večiće, u kojoj im je poginulo pet, a ranjeno desetak ljudi. Naveo je da su u drugoj akciji bili u dijelu sela, ali da je procjena bila da ga ne mogu zauzeti pa su se ponovo izvukli.

Krajinović je ispričao da su u julu ponovo upućeni u Kotor-Varoš s ciljem neutralisanja grupe koja je svakodnevno napadala i ostavljala žrtve među civilima i policijom. Kazao je da je ova akcija bila dobro organizovana i da su neutralisali, odnosno likvidirali desetak članova te grupe. Svjedok je čuo da je među njima bio i izvjesni Spržo, za kojeg se pričalo da je bio “alfa i omega”.

Govoreći o Specijalnom odredu, on je kazao da im je komandant bio Lukić, ali da je na početku doživio nesreću i da se nije pojavljivao. Dodao je da je zamjenik komandanta bio Ećim, a u komandi je bio i Nenad Kajkut, te izvjesni Šubara.

“Gospodin Zdravko je bio u to vrijeme, po mojim saznanjima, zadužen za bezbjednost”, kazao je Krajinović.

Suđenje se nastavlja 18. aprila.

 

Marija Taušan