Suđenje

Izricanje presude optuženoj za finansiranje terorističkih aktivnosti 17. januara

11. Januara 2022.14:19
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je tokom iznošenja završne riječi predložilo da se Sena Hamzabegović proglasi krivom za finansiranje terorističkih aktivnosti, dok je Odbrana predložila da se donese oslobađajuća presuda.
Sena Hamzabegović. Foto: Sud BiH

Tužilac Ćazim Hasanspahić je tokom iznošenja završne riječi kazao da su za Odbranu bila sporna samo dva navoda iz optužnice – momenat kada je suprug optužene Muradif Hamzabegović otputovao u Siriju i da optužena nije znala za šta će njen suprug koristiti novac.

“Tužilaštvo smatra da je u toku dokaznog postupka van svake razumne sumnje dokazalo sve navode iz optužnice”, rekao je tužilac Hasanspahić, napomenuvši da Odbrana nije slučajno imala samo saslušanje optužene, koja je, prema njegovim riječima, potvrdila materijalne dokaze Tužilaštva.

Dodao je da je optužena od 2013. do 2017. godine novčana sredstva konvertirala u eure i podizala, nakon čega im se gubi svaki trag, te da se postavlja pitanje zašto je Hamzabegović odlazila još dva puta u Siriju ako se prvi put uvjerila šta se tamo dešava.

Hasanspahić se osvrnuo i na svjedočenje vještakinje Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) koja je iznijela nalaz i mišljenje vještačenja tri mobilna telefona oduzeta od optužene. On je kazao da je Hamzabegović neposredno ili posredno komunicirala sa suprugom te da “nikakav trag nije upućivao da se optužena želi razvesti”.

“Nema nikakve sumnje da optužena nije znala čime se bavi Muradif Hamzabegović”, rekao je Hasanspahić, dodavši da nema ni sumnje da je optužena prikupila novčana sredstva i stavila ih na raspolaganje suprugu.

Hasanspahić je kazao da Tužilaštvo predlaže da se optužena proglasi krivom za finansiranje terorističkih aktivnosti te da se kazni u skladu sa zakonom.

Tužilaštvo je u svojoj završnoj riječi predložilo i da se Hamzabegović obaveže da nadoknadi novčana sredstva u ukupnom iznosu od 221.554,05 konvertibilnih maraka (KM), da se oduzmu predmeti od optužene koji su korišteni tokom počinjenja krivičnog djela, da optužena nadoknadi troškove krivičnog postupka te da joj se do pravomoćnosti presude produže mjere zabrane putovanja van Bosne i Hercegovine i zabrana napuštanja mjesta boravišta.

Optužnica tereti Hamzabegović da je u periodu od 2013. do 2018. godine učestvovala u prikupljanju i pružanju finansijske pomoći za državljane BiH koji su boravili na stranim ratištima Sirije i Iraka, iako je znala da se navedene osobe bore na strani oružanih snaga takozvanog ISIL-a, uključujući “Jahbet al-Nusra”, “Al-Nusrah Front” i druge formacije, a koje su na temelju rezolucija Ujedinjenih nacija (UN) proglašene terorističkim organizacijama.

Prema optužnici, Hamzabegović je u više navrata putovala u Siriju, znajući da se tamo nalazi njen suprug Muradif Hamzabegović, koji je zajedno s drugim državljanima BiH učestvovao u terorističkim aktivnostima, te da dobijeni novac koristi za finansiranje tih aktivnosti, u više navrata osiguravala oko 230.000 KM putem transakcijskih računa u valutama EURO, KM i CHF, koje je predavala suprugu.

Jasmin Alikadić, branilac u zamjeni, tokom iznošenja završne riječi Odbrane je istakao da krivično djelo “finansiranje terorističkih aktivnosti” može biti učinjeno samo s direktnim umišljajem, što Tužilaštvo, prema njemu, u toku dokaznog postupka nije dokazalo.

Alikadić se osvrnuo na svjedočenje Huseina Ademovića, koji je rekao da ne poznaje optuženu, da je njenog supruga poznavao samo putem glasina te da je znao da on ima više žena. Podsjetio je i na svjedočenje Jahje Vukovića, koji je kazao da je vidio Muradifa Hamzabegovića u više navrata kao običnog civila i da se slobodno kretao.

Odbrana je rekla da Tužilaštvo saslušanjem svjedoka nije dokazalo van svake razumne sumnje da je optužena znala za šta je sam novac namijenjen te da nalaz i mišljenje vještaka finansijske struke za Odbranu nisu sporni.

Alikadić je naveo da se komunikacija s prvog mobilnog telefona, a koji je bio predmet vještačenja, dešava 2021., odnosno četiri godine nakon perioda iz optužnice. Kazao je da drugi mobilni telefon nije u vlasništvu optužene, dok u porukama na trećem telefonu ne postoji subjektivni elemenat bića krivičnog djela, odnosno umišljaja optužene.

Alikadić je rekao da je optužena u tri prilike kada je išla u Siriju prelazila granice, da nikada nije nosila novac, nego samo lijekove, te da je bila detaljno pretresena.

Odbrana je zatražila od Suda da donese presudu kojom će se optužena osloboditi.

Izricanje presude je zakazano za 17. januar.

 

Aida Trepanić