Suđenje

Garić Rade: Tužilaštvo traži višu kaznu, Odbrana novo suđenje

29. Novembra 2021.16:41
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je veću kaznu, a Odbrana ukidanje presude kojom je Rade Garić osuđen na 20 godina zatvora za zločine nad bošnjačkim stanovništvom iz Vlasenice i Srebrenice.

Rade Garić na početku suđenja. Foto: Sud BiH

Tužilaštvo je u žalbi zatražilo da prvostepena presuda bude preinačena i da Gariću bude izrečena kazna dugotrajnog zatvora, kao i da bude proglašen krivim za oslobađajući dio presude.

Sud BiH je Garića osudio po devet tačaka optužnice za ubistva, zatvaranje, prisilne nestanke, te druga nečovječna djela, a oslobođen je po jednoj tački.

Tužilac Predrag Tomić je kazao da ostaje kod pisane žalbe koju je podnio zbog visine sankcije, pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, te povreda postupka.

Odbrana se žalila po više osnova, predloživši da optuženi bude oslobođen ili prvostepena presuda ukinuta, a suđenje obnovljeno pred Apelacionim vijećem.

Branilac Petko Pavlović je rekao da je u prvostepenom postupku prekršeno pravo na odbranu i povrijeđeno pravo na jednakost stranaka. On je naveo da je Vijeće odbilo polovinu od predloženih 46, odnosno 54 svjedoka.

“Tužilaštvo je za tačku optužnice 1.7 moglo da izvede 35 svjedoka… a Odbrana je za sve tačke predlagala 46 svjedoka”, kazao je Pavlović, dodajući da je osam svjedoka bilo predloženo u vezi sa pritvorom.

Prema Odbrani, presuda je zasnovana na nezakonitim dokazima, korišteni su dvostruki aršini i zanemareni iskazi svjedoka Odbrane, a na kvalitet odbrane uticala je pandemija i boravak optuženog u pritvoru.

Branilac je naveo da se u presudi navodi da je širok i sistematičan napad na području Vlasenice trajao od 6. jula do kraja avgusta 1992. godine, a da je u jednoj od tačaka Garić osuđen za događaj za koji se navodi da je počinjen krajem septembra ili početkom oktobra.

Pavlović je kazao da je za ubistvo Hasana Ahmetovića Garić osuđen samo na osnovu iskaza jednog svjedoka, a da se u slučaju ubistva Bege Smajlovića navodi da je optuženi bio prisutan, ali ne i ko je počinio ubistvo.

“Odbrana je analizirala iskaze svjedoka i nijedan nije izjavio da je to učinio Garić”, kazao je branilac, dodajući da optuženom nije suđeno po komandnoj odgovornosti.

On je ukazao na druge presude sa nižim kaznama koje su izrečene za slična, kao i djela sa težim posljedicama.

Garić je proglašen krivim u svojstvu pripadnika rezervnog sastava policije u Vlasenici, a kasnije komandira interventnog odjeljenja odreda “Drinjača”, odnosno interventnog voda Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS).

U obraćanju sudu Garić je rekao kako su ga svjedoci opisivali i kako je jedna svjedokinja pokazala na njegovog advokata, te kako je dio svjedoka s njim u sukobu zbog političkih i drugih razloga.

Tužilac Tomić je kazao da se Apelaciono vijeće može samo uvjeriti na osnovu kojih je dokaza izrečena presuda. On je priložio dokument kojim se potvrđuje da je Garić 16. aprila 2021. dobio državljanstvo Srbije.

Apelaciono vijeće će naknadno donijeti odluku po žalbama.

 

Marija Taušan