Suđenje

Bivši ministar Ahmetović pravosnažno osuđen za zloupotrebu položaja

24. Novembra 2021.13:35
Apelaciono vijeće Suda Bosne i Hercegovine nakon obnovljenog postupka osudilo je bivšeg državnog ministra sigurnosti Sadika Ahmetovića na šest mjeseci zatvora za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja.


Sadik Ahmetović. Foto: N1

On je proglašen krivim da je svjesno iskorištavao svoja ovlaštenja kako bi pribavio imovinsku korist svom vozaču Adnanu Bektiću sklapajući s njim ugovore o djelu 2012. godine za poslove za koje je znao da ih ne obavlja.

Apelaciono vijeće naložilo je da se od Bektića oduzme nezakonito pribavljenih 4.014 KM.

Ahmetović je i prvostepenom presudom osuđen na šest mjeseci zatvora, s tim da je tada visina nezakonito pribavljene koristi bila utvrđena u iznosu od 7.414 KM.

Odlukom Apelacionog vijeća utvrđene su povrede krivičnog postupka, te je naloženo ukidanje prvostepene presude i ponavljanje postupka pred ovim Vijećem.

Predsjedavajući Apelacionog vijeća Redžib Begić naveo je da iznos od 4.014 KM predstavlja razliku od plate vozača i naknada koje je Bektić dobijao po ugovoru o djelu.

Dodao je da je u prvostepenoj presudi kao nezakonito pribavljena korist uračunato i 3.400 KM, koliko je Bektiću isplaćeno na ime dnevnica iako nije imao ugovor za vozača, ali da
Apelaciono vijeće nije moglo utvrditi odgovornost Ahmetovića za ovaj dio optužnice.

“U činjeničnom dijelu optužnice za dnevnice izostala je radnja izvršenja… Optuženi nije mogao biti proglašen krivim za to”, objasnio je Begić.

Apelaciono vijeće je van razumne sumnje utvrdilo da je Ahmetović potpisao s Bektićem četiri ugovora od djelu u periodu od januara do novembra 2012. godine. Bektić, kako se navodi u presudi, nije obavljao poslove iz ugovora, nego je nastavio da vozi ministra.

Begić se osvrnuo na svjedočenje pomoćnika ministra Samira Agića, koji je rekao da Bektić nije radio na projektu i da za treći ugovor nije dao saglasnost za njegov daljnji angažman.
Dodao je da je Ahmetović svjesno zanemario službene poslove, jer se nisu izvršavale obaveze iz projekta.

Sudija je dodao da je Ahmetović potom potpisao još dva ugovora s Bektićem za druge poslove.

“Ahmetović je svjesno zaključio ugovore znajući da ne obavlja navedene poslove, nego da ga nastavlja voziti, ali za veću naknadu”, kazao je Begić.

On je napomenuo da je za djelo za koje je Ahmetović optužen propisana kazna od šest mjeseci do pet godina zatvora. Od olakšavajućih okolnosti prilikom odmjeravanja kazne Vijeće je cijenilo lične prilike optuženog, a od otežavajućih poziciju koju je obavljao i upornost.

Bektić ima rok od šest mjeseci da u budžet BiH uplati nezakonito stečenu dobit, a Ahmetoviću je određeno da plati sudske troškove u iznosu od 280 KM.

Na danas izrečenu presudu nije dozvoljena žalba.

Marija Taušan