Suđenje

Josipović i ostali: Odbrana traži oslobađanje bivšeg šefa policije u Bratuncu

4. Oktobra 2021.16:56
Odbrana Miodraga Josipovića zatražila je oslobađajuću presudu za genocid u Srebrenici, ocijenivši da nije dokazano da je optuženi angažovao policijske snage u vojnim operacijama nego je obavljao redovne poslove.

Miodrag Josipović. Foto: BIRN BiH

Odbrana je navela da Josipović, nekadašnji načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Bratuncu, nije bio upoznat sa planom prisilnog preseljenja bošnjačkog stanovništva s područja Srebrenice, kao ni za ubistvo zarobljenika.

Branilac Dragan Gotovac smatra da je Tužilaštvo široko postavilo tezu o udruženom zločinačkom poduhvatu. On je kazao da su planovi Vojske Republike Srpske (VRS) za operaciju “Krivaja 95” imali najviši stepen tajnosti i da se ni u jednom dokumentu ne spominje civilna policija.

“Vojska Republike Srpske nije imala potrebe da kontaktira Policijsku stanicu (…) 12. i 13. jula prvooptuženi je suočen s problemima bezbjednosti civilnog stanovništva u Bratuncu. Osim te uloge, nije imao bilo kakvu drugu funkciju”, istakao je Gotovac.

On je napomenuo da je u tom periodu od 56 policajaca, na raspolaganju bilo njih 17, dok su ostali bili u “otkomandi” ili na bolovanju.

“Čime je Tužilaštvo dokazalo da je neko upoznao ovog načelnika sa planom kada njihovi ni tehnički ni ljudski kapaciteti nisu bili dovoljni ni za osnovne funkcije”, rekao je branilac.

On je kazao da je Bratunac bio u zoni Bratunačke brigade, koja je bila nadležna za postupanje sa zarobljenicima. Prema njegovim riječima, kad je u pitanju angažovanje policijskih snaga u Potočarima i na čuvanju zarobljenika u Bratuncu, nema dokaza da je optuženi 12. i 13. jula izdao pisano ili usmeno naređenje niti da ga je dobio od pretpostavljenih.

Gotovac je rekao da je, s obzirom da nije bilo poznato gdje se nalazi 28. divizija Armije BiH i da li ima kretanja prema Bratuncu, policijski inspektor bio u Potočarima s blokom i olovkom radi evidentiranja, ali da nije imao nikakvu aktivnu ulogu.

Branilac se osvrnuo na neke svjedoke, nekadašnje policajce, koji su izjavili da su otišli u Potočare iz znatiželje, kao i one koji su rekli da su na raskrsnici u Bratuncu bili radi regulisanja saobraćaja i održavanja reda.

Gotovac je kazao da ni protiv jednog od tih bivših policajaca nije vođen postupak, a da je protiv jednog istraga zatvorena. Branilac je posebno analizirao radnje Milisava Gavrića, navodeći da on od 12. jula u 17.00 sati više nije pod ovlaštenjima optuženog.

Branilac Miloš Perić osvrnuo se na optužbe koje Josipovića terete da je angažovao policiju na prihvatu muškaraca iz Potočara i onih koji su zarobljeni duž puta, kao i na nezakonitom zatvaranju. Prema ocjeni branioca, za ove navode nema dokaza.

“Tužilaštvo nije dokazalo da je Josipović imao bilo kakvu nadležnost”, kazao je Perić, citirajući naredbe iz kojih proizilazi da su za zarobljenike bili nadležni organi bezbjednosti i vojna policija.

Perić je kazao da je jedan svjedok rekao da je vidio Dragana Josipovića kod škole gdje su bili zarobljenici. Odbrana smatra je da je ovo svjedočenje nepouzdano i da nije potkrijepljeno nijednim drugim dokazom.

Perić je kazao da su tokom više od šest godina vođenja postupka izvedeni brojni dokazi, ali nije ih bilo ni kvalitativno ni kvantitativno da se osudi Josipović.

“Njegov proces rezultat je pogrešne procjene tužioca da su i policijske snage učestvovale u (zločinačkom) planu”, rekao je Perić.

S Josipovićem su optuženi i Branimir Tešić, bivši zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu, Dragomir Vasić, nekadašnji komandant Štaba policijskih snaga u Zvorniku i načelnik zvorničkog Centra javne bezbjednosti (CJB), Danilo Zoljić, bivši komandant Posebnih jedinica policije (PJP) i Radomir Pantić, bivši komandir Prve čete PJP-a.

Iznošenje završnih riječi nastavljeno je bez optuženog Pantića, koji je, kako je navelo Vijeće, opravdano odsutan iz zdravstvenih razloga.

Naredno ročište zakazano je za 11. oktobar.

 

Marija Taušan