Vijest

Iznosi naknade štete porodicama vukovarskih žrtava „nesrazmjerno niski“

17. Septembra 2021.16:04
Apelacioni sud u Beogradu dodelio je odštetu od 6.000 do 8.000 evra članovima tri porodice žrtava koje su srpske snage ubile na farmi Ovčara kod Vukovara u Hrvatskoj 1991. godine. Aktivisti za ljudska prava smatraju da je visina naknade štete neadekvatna.

This post is also available in: English (English)


Vozilo UN-a prolazi pored ruinirane kuće u Vukovaru u oktobru 1992. Foto: EPA/STRINGER.

Fond za humanitarno pravo (FHP) danas je saopštio da je visina naknada štete članovima porodica žrtava koje su srpski borci ubili na farmi Ovčara nakon pada Vukovara u ruke pripadnika Jugoslovenske narodne armije (JNA) u novembru 1991., neprimereno niski i da ne odgovaraju standardima koje je uspostavio Evropski sud za ljudska prava (ESLJP).

„Nacionalni sudovi su u tri dosadašnje parnice dosudili iznose u rasponu od 700.000 (oko 5.900 evra) do 900.000 dinara (7.600 evra) za svakog tužioca pojedinačno“, navodi se u saopštenju FHP-a.

„FHP smatra da, uprkos tome što su sudovi usvojili tužbene zahteve i što su postupci pravnosnažno okončani u roku od dve godine, što su retki pozitivni primeri efikasnog postupanja, dosuđeni iznosi ne zadovoljavaju standard pravične naknade zbog smrti bliskog lica, odnosno navedeni iznosi su neprimereno niski i nisu u skladu sa standardima Evropskog suda za ljudska prava”, dodaje se u saopštenju.

FHP kao primer navodi slučaj Brdar protiv Hrvatske koji se vodio pred ESLJP, u kojem je sud dosudio naknadu od preko 23.000 evra za nestanak člana porodice aplikanta tokom vojne akcije u Hrvatskoj u avgustu 1995. godine.

„Odluka sudova u Srbiji da dosuđuju trostruko manji iznos tužiocima u ovim postupcima govori o nespremnosti domaćih sudova da primenjuju praksu ESLJP i time obavežu Srbiju na isplatu naknade štete koja je u skladu sa međunarodnim standardima, čime bi osigurali pravične reparacije žrtvama ratnih zločina”, navodi FHP.

Osam srpskih boraca, pripadnika Teritorijalne odbrane Vukovara i paravojne jedinice Leva Supoderica, osuđeno je 2017. godine u Beogradu zbog učešća u ubistvu oko 200 zatvorenika koji su zarobljeni u vukovarskoj bolnici, a zatim ubijeni na farmi Ovčara.

Na osnovu krivične presude, porodice ubijenih su pokrenule parnične postupke za naknadu štete zbog smrti bliskog lica protiv Ministarstva odbrane Srbije, tražeći naknade od po 2.000.000 dinara (oko 17.000 evra).

Istraživanje koje je BIRN sproveo prošle godine otkrilo je da je devetorici optuženih koji su u Srbiji oslobođeni krivice u slučaju Ovčara ukupno dodeljeno oko 468.000 evra za pravne troškove i oko 327.000 na ime odštete.

Milica Stojanović


This post is also available in: English (English)