Vijest

Mirko Tasić traži naknadu nakon oslobađajuće presude

23. Juna 2021.14:25
U Sudu Bosne i Hercegovine održano je pripremno ročište po tužbi Mirka Tasića, koji je nakon oslobađanja od optužbi za ratne zločine zatražio naknadu nematerijalne i materijalne štete izazvane postupkom.

Sud BiH. Foto: BIRN BiH

Tužbom protiv BiH Tasić traži naknadu nematerijalne štete zbog pretrpljene duševne boli, straha i povrede ugleda, kao i izgubljene zarade za vrijeme trajanja postupka od 23. januara 2017. do 6. septembra 2018. godine.

Pravna zastupnica Mirsada Beganović-Žutić od dokaza je predložila uvid u oslobađajuće presude Suda BiH, te vještačenja medicinske i ekonomske struke, kao i saslušanje Tasića.

Osvrnuvši se na odgovor Pravobranilaštva BiH, Beganović-Žutić je ocijenila nepotrebnim potenciranje tvrdnji da postupak nije bio nezakonit, navodeći da ona to nije ni istakla, već da se radi o naknadi štete.

Zastupnica pravobranioca Nađa Hozić je kazala da je u odgovoru na tužbu razmatrala elemente koji su osnov za nastanak štete i da je u tom smislu spominjala postupak. Ona je istakla da vođenje postupka nije pravno priznati osnov za naknadu štete, posebno ako se ima u vidu presumpcija nevinosti.

Glavna rasprava je zakazana za 11. novembar.

Sud BiH pravosnažno je oslobodio Tasića optužbi da je kao pripadnik Stanice javne bezbjednosti u Višegradu učestvovao u progonu Bošnjaka s područja ove opštine.

Marija Taušan