Suđenje

Salihović tvrdi da se iz računa ne vidi da je on primio sredstva

16. Juna 2021.13:32
U nastavku suđenja bivšem glavnom tužiocu Tužilaštva Bosne i Hercegovine Goranu Salihoviću za zloupotrebu položaja, Odbrana je zahtijevala da se pokažu određeni originalni računi, a vještak je objašnjavao da računi nisu jedini dokumenti na osnovu kojih je izračunavao troškove.

Goran Salihović. Foto: BIRN BiH

Optuženi Salihović je rekao da bi želio da bude prezentovan svaki račun, postavljajući pitanje na osnovu čega se vidi da je on primio neka sredstva.

Odbrana je na današnjem ročištu nastavila da unakrsno ispituje vještaka Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu Miloša Grujića nakon što je u sudnicu doneseno 15-ak registratora sa dokumentacijom. Branilac Rifat Konjić insistirao je da vještak odgovori da li su računi na osnovu kojih je sačinio nalaz originali ili kopije.

Grujić je pogledao neke dokumente navodeći da je riječ o originalima. Konjić je zatražio da vještak pokaže sve račune za koje je ranije kazao da se moguće samo orijentaciono odrediti jer se ne vide dobro.

Vještak je rekao da su potrebni dani da se pronađu ti slučajevi, te da računi nisu jedini mjerodavni.

Konjić je kazao da je od prošlog ročišta bilo dovoljno vremena da se pronađu ti računi, i da, s obzirom da ih vještak ne može pokazati, više nema pitanja.

Tužiteljica Amra Mehmedić pokazala je kao primjer setove dokumenata, na šta je vještak objasnio da uz račune ide i druga dokumentacija na osnovu koje je moguće utvrditi visinu troškova u svakom slučaju.

Salihović je uzeo jedan od primjera na kojem je bila isplata dnevnica i reprezentacije, pitajući gdje se vidi da je on primio ili naložio isplatu. Rekao je da se vidi da su tri čovjeka radila na tome.

Na pitanje tužiteljice, vještak je rekao da je trag ostajao i prilikom plaćanja biznis karticom Salihovića, na šta je optuženi prokomentarisao: “Morate dokazati, nije moja.”

Kad je u pitanju planirani budžet institucije, Grujić je kazao da se za prekoračenja odobrenih sredstava rukovodilac mora obratiti Trezoru. Dodao je da je našao zahtjeve za prekoračenje, ali da nije vidio da su oni odobreni.

Vještak je rekao da rukovodilac može prenijeti pravo na raspolaganje reprezentacijom, ali da je on odgovoran za njeno trošenje.

Kazao je i da nije moguće da su grantovi stizali “baš za reprezentaciju”.

On je braniocu potvrdio da nije utvrđivao utrošak grantova. Sugerišući da su svi tužioci, zamjenici glavnog tužioca i sekretar imali pravo na reprezentaciju, Konjić je pitao vještaka da li se bavio tim troškovima. Grujić je rekao da jeste, ali dalje objašnjenje nije mogao dati jer je advokat tražio da odgovara sa “da” ili “ne”.

Salihoviću je na teret stavljeno da je od februara 2013. do 28. septembra 2016. godine iskoristio službeni položaj, postupao suprotno propisima i pribavio korist u iznosu preko 80.000 konvertibilnih maraka (KM).

Nastavak suđenja pred Kantonalnim sudom u Sarajevu je 7. jula, kada je predviđeno ulaganje materijalnih dokaza Optužbe. Optuženi je kazao da želi da svaki račun bude pokazan.

 

Marija Taušan