Suđenje

Tužilaštvo traži doživotnu kaznu zatvora za Jovicu Stanišića i Franka Simatovića

12. Aprila 2021.16:14
Nakon što je istaklo da smatra kako je dokazalo ulogu Jovice Stanišića i Franka Simatovića u udruženom zločinačkom poduhvatu (UZP) i zločinima počinjenim na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Tužilaštvo Međunarodnog mehanizma za krivične sudove (MMKS) zatražilo je doživotu kaznu za bivše šefove Službe državne bezbjednosti (SDB) Srbije.

Jovica Stanišić i Franko Simatović. Foto: EPA/Martijn Beekman

Prvog dana Tužilaštvo je na obnovljenom suđenju iznijelo svoju završnu riječ, koja je u više navrata bila zatvorena za javnost.

Tužilaštvo je reklo da je dokazalo UZP i učešće optuženih u njemu.

Tužilac Douglas Stringer je naveo kako je Tužilaštvo dokazalo tvrdnje da se ovaj predmet odnosi na kampanju primjene sile, nasilja i zločina u okviru kojeg se pribjeglo ubistvima i zločinima svake vrste kako bi se uklonilo nesrpsko stanovništvo s područja Hrvatske i BiH.

Kampanja ovog obima, prirode i trajanja, prema Tužilaštvu, mogla je da ostvari svoj cilj jedino zahvaljujući grupi pojedinaca koji su imali moć, sredstva i namjeru da to učine.

“Stanišić i Simatović su znatno doprinijeli vođenju ove kampanje i zajedničkog zločinačkog plana od ‘91. do ‘95., i to smo dokazali”, rekao je Stringer.

Stanišić, bivši šef SDB-a Srbije, i Simatović, bivši komandant Jedinice za specijalne operacije (JSO) SDB-a, terete se da su učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, na čelu s tadašnjim predsjednikom Srbije Slobodanom Miloševićem, čiji je cilj bilo uklanjanje Bošnjaka i Hrvata s dijelova teritorija BiH i Hrvatske radi uspostavljanja etnički čiste srpske države.

Prema optužnici, UZP, u sklopu kojeg su vršeni progoni, ubistva, deportacije i prisilna premještanja, nastao je najkasnije u aprilu 1991. i trajao barem do 31. decembra 1995. godine, a Tužilaštvo je tvrdilo da su Stanišić i Simatović doprinijeli postizanju ciljeva tog poduhvata svojim činjenjem ili nečinjenjem. U optužnici se navodi da je Simatović tokom cijelog ovog perioda djelovao po ovlaštenju Stanišića.

“Od marta 1992. pa kontinuirano do 1995. godine, srpske snage, a naročito Specijalne jedinice SDB-a Srbije, počinile su zločine u gradovima i selima u općinama Bijeljina, Bosanski Šamac, Doboj, Sanski Most i Zvornik, napale ih i preuzele kontrolu nad njima, i počinile zločine u Trnovu”, stoji u optužnici.

Optuženi su, kako se navodi, djelujući u dogovoru s drugim učesnicima u UZP-u, vršili progone Hrvata, Bošnjaka i drugih nesrba u Srpskoj autonomnoj oblasti (SAO) Krajini i Srpskoj autonomnoj oblasti Slavonija, Baranja i Zapadni Srem (SAO SBZS), a u BiH u navedenim općinama.

Poslije prvostepenog suđenja, Haški tribunal je 2013. godine Stanišića i Simatovića oslobodio krivice, ali je Apelaciono vijeće 2015. usvojilo žalbu Tužilaštva i zbog nepravilnosti u postupku naložilo da suđenje bude ponovljeno po istoj optužnici. Apelaciono vijeće Haškog tribunala odlučilo je da, po prvi put u historiji ovog suda, u potpunosti obnovi jedno suđenje.

U završnoj riječi, Tužilaštvo je naglasilo da su optuženi bili istaknuti zvaničnici SDB-a, da su formirali centre za obuku u Srbiji, Hrvatskoj i BiH, raspoređivali instruktore i naoružavali jedinice. Oni su komunicirali i prenosili komunikacije s drugim učesnicima u UZP-u.

“Stanišić i Simatović doprinijeli su bukvalno svakom aspektu UZP-a na svim lokacijama i sve vrijeme. Oni su bili umiješani u ovo od početka do kraja”, rekao je tužilac.

Stanišić i Simatović nisu odgovorni, prema Tužilaštvu, samo za krivična djela koja su počinile njihove jedinice, nego i za djela koja su počinile jedinice kao što su one koje je vodio Milan Martić i drugi.

Mnogi zločini koje su počinili Željko Ražnatović Arkan i njegove jedinice mogu se povezati sa optuženima na više načina. Oni su imali veze sa Arkanom i koristili su ga, navelo je Tužilaštvo.

Tokom višesatnog izlaganja, tužioci su se osvrnuli, između ostalog, na zločine počinjene u Bijeljini, Zvorniku, Doboju, Bosanskom Šamcu i Sanskom Mostu, te ulogu optuženih u njima.

Na kraju izlaganja tužilac Stringer je naveo da je ovo suđenje trajalo jako dugo i da je veliki broj ljudi čekao na njegovo okončanje, posebno naglasivši da su žrtve te koje najduže čekaju i da su se posljedice ovih događaja odrazile na buduće generacije onih koji su protjerani.

“Neka historija kaže da je ovo Sudsko vijeće u konačnoj presudi ustanovilo da su Stanišić i Simatović krivično odgovorni u sklopu UZP-a za brojna krivična djela koja im se stavljaju na teret. Neka historija kaže da oni zaslužuju da im se izrekne kazna zatvora srazmjerna zločinima – kazna doživotnog zatvora”, zaključio je tužilac Stringer izlaganje završne riječi Tužilaštva.

Odbrane Stanišića i Simatovića će sutra, 13. aprila, iznijeti svoje završne riječi.

Lamija Grebo