Suđenje

Josipović i ostali: Odbrane osporavaju svjedoke Tužilaštva

3. Februara 2021.12:26
Na suđenju za genocid u Srebrenici, svjedoci Odbrane Branimira Tešića govorili su o aktivnostima koje su imali u julu 1995. godine, negirajući da su tih dana vidjeli Milenka Nikolića, svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine.

Josipović i ostali. Foto: Sud BiH

Odbrana Tešića pozvala je dva svjedoka kao repliku na dokaze Tužilaštva. Stevo Ilić je rekao da je 12. jula 1995. godine, kao pripadnik policije, upućen u selo Kajiće (opština Bratunac) na obezbjeđenje izbjegličkih objekata. On je kazao da je stigao u 18 časova i da je na tom zadatku ostao do 19. jula.

Ilić je naveo da za to vrijeme nije išao u Bratunac i da nije vidio Milenka Nikolića, koji je bio rezervni policajac. Nikolić je svjedočio 20. oktobra 2020. godine.

Tužilac Ibro Bulić je pitao svjedoka po čemu pamti datum i satnicu kada je otišao u Kajiće i da li se tada desilo nešto posebno. Ilić je rekao da nije bilo posebnih dešavanja.

Tešić je optužen s Miodragom Josipovićem, Dragomirom Vasićem, Danilom Zoljićem i Radomirom Pantićem za prisilno premještanje, transport i zarobljavanje bošnjačkog stanovništva, a nekima je na teret stavljeno i pogubljenje muškaraca.

Prema optužnici, Josipović je bio načelnik Stanice javne bezbjednosti (SJB) Zvornik, Tešić zamjenik komandira Policijske stanice u Bratuncu, Vasić komandant Štaba policijskih snaga iz Zvornika i načelnik zvorničkog CJB-a, Zoljić komandant Posebnih jedinica policije (PJP), a Pantić komandir Prve čete PJP-a.

Svjedok Rodoljub Trišić ispričao je kako je po naređenju komandira otišao svojim autobusom u Potočare i kako je okupljeno stanovništvo u nekoliko tura prevozio prema Kladnju.

“Gore sam zatekao naroda, vojske, kamiona… Mislim da su bili specijalci. Narod navalio da uđe”, prisjetio se Trišić, dodavši da je na papirić zapisivan broj lica koja su ulazila u autobus.

On je dodao da su po formiranju kolone kretali i da je naprijed išlo vozilo UNPROFOR-a. Kazao je da su se zaustavljali u selu Luke (opština Vlasenica), gdje je jednom kapetanu predavao papir i on im je govorio da okrenu autobus.

Trišić je rekao da je prvi dan odvezao dvije do tri ture, a sutradan jednu. Kada se vratio drugi dan, kako je ispričao, neki specijalci u sivkastim maskirnim uniformama su mu kazali da nema više naroda i zamolili ga da ih odveze u Bjelovac.

Svjedok je rekao da nije vozio u Bratunac, kao ni iz Bratunca. On je kazao da tada nije poznavao Milenka Nikolića.

Na pitanja tužioca, Trišić je potvrdio da je, prilikom povratka iz Luka, stao u Bratuncu i da ga je Josipović pitao da poveze grupu njemu nepoznatih policajaca.

Na tvrdnju Bulića da je vozio zarobljenike iz Bratunca prema Zvorniku, svjedok je rekao da to nije tačno.

Odbrana Vasića uložila je šest materijalnih dokaza. Branilac Aleksandar Lazarević je kazao da nastoji dokazati liniju komandovanja i koje su bile aktivnosti policije, način informisanja i obavještavanja, te da se o problemima razgovaralo na kolegijumu, a ne u Štabu, kao što tvrdi Tužilaštvo.

Pantićev branilac Radivoje Lazarević je kao dva dodatna dokaza uložio dva dokumenta kojima nastoji osporiti kredibilitet zaštićenog svjedoka Tužilaštva M-16, koji je svjedočio 6. juna 2017. godine. Kako je rekao, jedan od dokaza je izvod iz kaznene evidencije.

Tužilac je prigovorio na relevantnost uloženih materijalnih dokaza.

Nastavak suđenja je 3. marta.

 

Marija Taušan