Suđenje

Dreković: Vještak vojne struke preuzimao podatke sa interneta

18. Januara 2021.16:44
Na suđenju Ramizu Drekoviću, Odbrana je nastavila unakrsno ispitivanje vojnog vještaka Tužilaštva Bosne i Hercegovine Mladena Marinkovića, koji je kazao da je za nalaz koristio podatke sa interneta i da u Kalinoviku nije bilo vojnih meta.


Ramiz Dreković. Izvor: BIRN BiH

Vojni vještak Marinković iznio je nalaz i mišljenje na ročištu održanom 21. decembra kada je kazao da naredba za artiljerijsko dejstvo nije bila zakonita i da je granatiranjem počinjen ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Na upit Odbrane na ovom ročištu vještak je rekao da se bavio istraživanjem po više metoda o Četvrtom korpusu i da je 1994. ili 1995. godine došlo do preformulisanja korpusa i brigada.

Branilac Mirsad Crnovršanin naveo je da je zadatak vještaka po naredbi Tužilaštva bio utvrditi organizacijsko-formacijsku strukturu Četvrtog korpusa i artiljerijskih jedinica u maju i junu 1995. godine, a da je vještak određene podatke preuzimao s interneta, te da u svom nalazu i mišljenju navodi Wikipediju.

On je upitao vještaka da li ima dokument kojim će potvrditi da je došlo do preformulisanja korpusa, na šta je vještak kazao da “nema sad ovdje”.

Marinković je rekao da je imao Naredbe i Zapovijesti i sve dokumente koje mu je Tužilaštvo dalo.

Kako je navela Odbrana, vještak je u svom nalazu napisao dvije sheme u kojima nisu navedeni svi sastavni dijelovi Četvrtog korpusa. Rečeno je da je Marinković znao da svi podaci koje je preuzeo sa interneta nisu tačni, na šta je Marinković kazao da “nije tako”, te da nije htio da opterećuje shemu.

Na upit Odbrane da li je podatke o naoružanju i vojnoj opremi iz izvještaja preuzeo sa interneta, vještak je rekao da neke jeste. Vještak je naveo da je podatke o tenkovima dobio “na osnovu interneta i drugih podataka”, na šta je Odbrana kazala da dokument koji potvrđuje da je Četvrti korpus imao tenkove ne postoji. Odbrana je navela da je ovo važan podatak, jer se u optužnici navodi da je Kalinovik bio u dometu tenka.

Crnovršanin je upitao vještaka odakle mu podaci da je Četvrti korpus imao oklopno vozilo i helikopter, na što je vještak potvrdio da je i te podatke pronašao na internetu. Odbrana je navela da su fotografije koje je vještak koristio u izvještaju sve sa interneta i upitao ga da li je sve što se nalazi na internetu tačno.

“Te informacije su tačne”, kazao je vještak Marinković.

Na upit zašto svi dokumenti iz kojih je vještak preuzimao informacije nisu navedeni, Marinković je kazao da nije htio opterećivati izvještaj te da je bio kratak i precizan.

Prema Odbrani, u izvještaju nije navedeno da je vršena analiza vatrenih položaja do Kalinovika, a vještak je kazao da je vršio mjerenja na osnovu karte, te da je bio u Kalinoviku. Odbrana je istakla da te analize nisu navedene u izvještaju vještaka.

Crnovršanin je naveo da je komandant korpusa formirao tri komandna mjesta, te upitao vještaka da li je mogao da bude uvijek na sva tri mjesta, na šta je vještak kazao da “nije imao ni potrebe da bude”.

Vještak je u izvještaju naveo da “isključivo pravo artiljerijskih borbi ima komandant”, na šta je Odbrana kazala da je vještak preuzeo navod iz borbenog pravila, ali da ga je iskrivio, na šta je vještak rekao da smatra da je propisano onako kako je on naveo.

Ramiz Dreković je optužen da je, kao komandant Četvrtog korpusa Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), u periodu od 21. maja do 7. juna 1995. godine naredio artiljerijskim jedinicama u mjestu Bjelimići (općina Konjic) neselektivne napade na srpske civile u Kalinoviku, u kojima je jedna 15-godišnjakinja poginula, a nekoliko civila ranjeno.

Vještak je kazao da u Kalinoviku nije bilo vojnih ciljeva.

Odbrana nije završila unakrsno ispitivanje ovog vještaka, te će ispitivanje biti nastavljeno 1. februara.