Suđenje

Presuda Kasupoviću za ratovanje u Siriji 28. januara

13. Januara 2021.14:53
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u završnoj riječi zatražilo da se Senad Kasupović proglasi krivim za organiziranje terorističke grupe, dok je Odbrana tražila da se u nedostatku dokaza oslobodi optužbe.

This post is also available in: English (English)

Senad Kasupovic. Izvor: Sud BiH
Senad Kasupović. Foto: Sud BiH

Tužilac Ćazim Hasanspahić je u završnoj riječi kazao kako jedina odluka koju Vijeće može donijeti jeste ona kojom se optuženi Kasupović oglašava krivim za organiziranje terorističke grupe.

“Od početka pretresa saslušano je 12 svjedoka, četiri vještaka i uloženi su materijalni dokazi koji u cijelosti dokazuju činjenični opis optužnice”, rekao je Hasanspahić.

Osvrćući se na karakter ISIL-a, tužilac je spomenuo iskaz vještaka Vlade Azinovića, koji je u svom nalazu naveo kako se takozvana Islamska država smatra najsurovijom skupinom u modernoj historiji.

“Zločini, genocid nad Jezidima, kamenovanje, klanje i bacanje sa zgrada, te odsijecanje glave snimljeno je za propagandne svrhe ove države”, navedeno je u ovom nalazu koji je citirao tužilac, dodavši kako ISIL danas nadahnjuje i potiče napade svojih sljedbenika u cijelom svijetu.

Tužilac je kazao kako je zaštićeni svjedok S-3 u svom iskazu naveo da je Kasupovića pod imenom Muatesim upoznao sa Ibrom Ćufurovićem, te ga kasnije viđao na stražama, u borbama i u maskirnoj uniformi.

“U Mimbidžu je upoznao Kasupovića iz Velike Kladuše. On mu je tada rekao da se zove Muatesim Senad Kasupović”, kazao je tužilac parafrazirajući izjavu zaštićenog svjedoka, i dodao kako je svjedok znao da optuženi pripada formaciji “Bejt Komandos”, kojom je komandovao Bajro Ikanović.

Ćufurović je u maju 2020. pravosnažno osuđen na četiri godine zatvora zbog ratovanja u Siriji.

Tužilac je istaknuo kako je zaštićeni svjedok S-3 izjavio da je optuženi više puta ranjavan.

“Kako je svjedok kazao, više puta ga je viđao sa fiksatorom na lijevoj nozi. Kazao je i da ga je viđao u maskirnoj uniformi i da je imao automatsku pušku”, naveo je tužilac, dodavši kako je iskaz ovog svjedoka potvrđen čitanim iskazima žena povratnica iz Sirije čiji se identitet ranijom odlukom Suda ne može otkriti u javnosti.

Jedna od svjedokinja je izjavila da je Kasupovića viđala više puta i da je bio ranjavan, dok je druga rekla kako je optuženi bio ranjen od mine, nakon čega se predao “kurdskoj vojsci”.

Tužilac je naveo i kako zapisnik Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) od 29. maja 2019. godine potvrđuje da je na snimcima koji su vještačeni izolovano lice na kojima se prepoznaje optuženi Kasupović.

“Nema dileme da je van razumne sumnje potvrđen identitet optuženog”, kazao je tužilac Hasanspahić, dodavši kako je svim dokazima zatvoren krug, što je dovoljan osnov da se van razumne sumnje utvrdi da se optuženi borio za ISIL.

Osvrćući se na iskaz optuženog, tužilac je rekao kako je on neprecizno odgovarao na pitanje Tužilaštva gdje je trebao živjeti nakon sklopljenog braka, a “njegov pokušaj da oslabi kredibilitet svjedoka S-3, na način da ga nije dovoljno poznavao, ostao je u domenu pokušaja”.

Kasupović je optužen za terorizam zbog pridruživanja takozvanom ISIL-u. Kasupović je, kako stoji u optužnici, otputovao iz BiH u Tursku 12. jula 2013. i ilegalno prešao granicu Sirije u namjeri da se bori na strani takozvanog ISIL-a, koji je 30. maja 2013. proglašen terorističkom organizacijom.

Husein Mušić, branilac optuženog Kasupovića, u svojoj završnoj riječi se osvrnuo na završno izlaganje Tužilaštva, istaknuvši kako je zaštićeni svjedok S-3 svjedok kojem tužilac neprikosnoveno vjeruje.

“Taj svjedok je u svom iskazu rekao da nije ni prijatelj ni neprijatelj s mojim branjenikom”, kazao je branilac, dodavši kako nije tačno da je ovaj svjedok vidio optuženog da ide na stražu.

Osvrćući se na iskaze žena povratnica iz Sirije, branilac je rekao kako nijedna od njih nije pila kafu niti sjedila sa Kasupovićem budući da su te žene bile sa svojom djecom.

“Jedna od svjedokinja je izjavila da je optuženi stao na minu, iako joj nije poznato da li je vojno aktivan”, kazao je Mušić i dodao kako optuženi i ne može biti vojno aktivan.

Branilac Mušić je rekao kako prezentirani dokazi ne čine zatvoren krug te naveo kako “su oni klimavi, nijedan nije pouzdan”.

“Smatram da odlaskom u Siriju zbog supruge koju je izabrao, optuženi nije počinio protupravno djelo. On je tamo otišao, i da ga nisu deportovali, ostao bi doživotno”, kazao je Mušić, dodavši kako Kasupovića treba osloboditi optužbe u nedostatku dokaza.

Optuženi Kasupović je rekao kako se pridružuje braniočevom zahtjevu za oslobađanje.

“Ja nisam terorista, ja sam građanin Bosne i Hercegovine”, kazao je Kasupović i dodao kako je u Siriju otišao jer je želio imati ženu i djecu.

Izricanje presude zakazano je za 28. januar.

Nermina Kuloglija


This post is also available in: English (English)