Suđenje

Vikić i ostali: Specijalni nisu imali veze sa DB-om, Herendom i Prazinom

12. Januara 2021.17:46
Na suđenju za zločin u Sarajevu, svjedoci Odbrane Dragana Vikića izjavili su da specijalna policija nije imala nikakve veze sa Državnom bezbjednosti (DB), Nedžadom Herendom kao ni pripadnicima jedinice Juke Prazine.


Dragan Vikić. Foto: BIRN BiH

Esad Tokić je kazao da se kao oficir Jugoslovenske narodne armije (JNA) Odredu za specijalne namjene pridružio 5. aprila 1992. godine i da je bio na pozicijama komandira voda, čete, a potom i načelnika Štaba.

On je rekao da je Odred pokretao komandant Vikić po naređenju ministra unutrašnjih poslova ili njegovog pomoćnika za uniformisanu policiju, kao i da je on mogao biti pokrenut na prijedlog komandanta uz saglasnost ministra ili pomoćnika.

Tokić je kazao da je u junu ili julu sačinjavao organizaciono-formacijsku strukturu Odreda. Ni prije, a ni nakon toga, kako je naveo, Odred nije imao veze s jedinicom Juke Prazine, koja je bila smještena prekoputa Doma policije u kojem je bio Odred.

“Nikad nismo bili na sastancima, ni na vezi, ni u izviđanju, ni u akciji. Oni su znali da upadnu i izvuku se iz akcije. Nisam ulazio po čijoj naredbi”, kazao je svjedok.

On je dodao da Vikić nije imao naredbodavnu funkciju prema Prazini, navodeći da mu nije jasno koji je argument Tužilaštva kada tvrdi da su mu bili potčinjeni.

Upitan o jedinici “Ševe”, Tokić je ispričao kako ga je tadašnji ministar unutrašnjih poslova Alija Delimustafić bio pozvao da li bi formirao jednu jedinicu koja bi “utjerivala u red neposlušne i odmetnike”, a koju bi činili bivši pripadnici JNA.

Svjedok je rekao da nije smio reći da neće, ali da je tražio “elegantan” način da se izvuče.

“Pretpostavio sam da se te jedinice bave prljavim poslovima, za šta nisam bio ni školovan ni vaspitan”, kazao je Tokić.

On je rekao da je na jednom sastanku u vezi sa tim bio prisutan Asim Dautbašić iz Državne bezbjednosti, kojeg je inače viđao u Domu policije.

Svjedok je kazao da se to dešavalo prije 22. aprila 1992. godine. Taj dan se, kako je naveo, vratio iz akcije u Dom policije, a sutradan je čuo da su se dogodila ubistva nekih teritorijalaca.

“Pričalo se da je to uradio Nećko Herenda”, kazao je Tokić.

Dodao je da se niko od pripadnika specijalne policije nije dovodio u vezu s ubistvima, jer bi sigurno snosio sankcije.

“Mi smo jednom suspendovali aktivnog policajca, jer je ukrao hlače”, kazao je Tokić.

Za ubistvo osam rezervista Jugoslovenske narodne armije (JNA) u Velikom parku, sa Vikićem su optuženi Jusufu Pušina, Nermin Uzunović i Mladen Čovčić.

Vikić je, kao bivši komandant Specijalne jedinice i komandant Jedinice rezervnog sastava, optužen da nije spriječio ni preduzeo mjere na kažnjavanju podređenih, kao i Pušina, koji je bio pomoćnik ministra unutrašnjih poslova Republike Bosne i Hercegovine (RBiH). Uzunović i Čovčić su optuženi kao nekadašnji pripadnici Jedinice rezervnog sastava policije.

Na pitanje Odbrane Pušine odakle mu informacija da je pomoćnik ministra mogao davati naredbu, Tokić je kazao da su takvi bili propisi. Branilac Nikica Gržić rekao je da prigovara iskazu svjedoka, jer tako nešto nije bilo propisano.

Svjedok Dragan Mlađenović kazao je da je radio u Državnoj bezbjednosti i da su imali dvije kancelarije u Domu policije, te da su preko uređaja prisluškivali veze “naših i neprijateljskih”.

Naveo je da mu je pretpostavljeni bio Asim Dautbašić. On je rekao da je odranije poznavao Nedžada Herendu, kojeg je znao kao vozača hitne pomoći, i da ga je pitao otkud on – kada ga je sreo u Domu policije. Kazao je da mu je Herenda rekao da radi u Državnoj bezbjednosti.

Prema riječima svjedoka, Herenda je dolazio i Dautbašić bi izlazio ispred Doma da razgovara s njim.

Mlađenović je naveo da Vikić nije nikada davao naredbe njemu ili nekome drugom iz Državne bezbjednosti, kao i da ga nikada nije vidio da razgovara sa Herendom.

Svjedok je ispričao da je prisluškivao veze kada su uhapšeni zarobljenici i da je čuo kako govore da ne znaju kuda da ih vode, da su jedni govorili da se vode u Dom, a drugi u centar. Naveo je da čuo kako spominju osobu po nadimku Žmiro, kao i komandira policije u Novom Gradu Malika Krivića.

“U neka doba nastade frka… pobiše ljude. Izašli smo na plato. Skupilo se mnogo ljudi”, prisjetio se svjedok, dodavši da je čuo da je to učinio Herenda.

On je rekao da nije vidio ni Herendu ni Dautbašića, koji je “vrlo slabo o tome pričao”.

Nastavak suđenja je 5. februara.

Marija Taušan