Suđenje

Savčić: Na fudbalskom stadionu u Kasabi bilo oko 500-600 civila

21. Decembra 2020.17:43
Na suđenju za genocid u Srebrenici pročitan je iskaz preminulog svjedoka Tužilaštva Bosne i Hercegovine u kome se navodi kako je na fudbalskom stadionu u Kasabi vidio oko 500-600 ljudi u civilnoj odjeći koje su čuvali vojnici.
Milomir Savčić sa braniocem. Foto: BIRN BiH

U iskazu svjedoka Maksimira Zekića od 16. novembra 2005. godine se navodi kako je tokom rata bio vojnik Vojske Republike Srpske (VRS), te da je držao liniju prema Srebrenici.

Svjedok je u iskazu izjavio kako je 13. jula 1995. godine otišao kući u Kasabu, kada je čuo da je pala Srebrenica, nakon čega je dan nakon, 14. jula “vidio prevoženje stanovništva iz Srebrenice, pretežno žena i djece”.

U iskazu koji je pročitao tužilac Predrag Tomić svjedok je naveo kako je 15. jula 1995. godine, nakon što nije uspio otići u svoje selo, po povratku u Kasabu na fudbalskom stadionu vidio oko 500-600 ljudi u civilnoj odjeći koje čuva oko 30-ak vojnika koji su bili smješteni u školi u ovom mjestu.

“Vidio sam da im vojnici u plastičnim kantama donose vodu”, navedeno je u iskazu, kao i da je svjedok prepoznao Kadriju Ademovića s kojim je i razgovarao.

Drugi pročitani iskaz je sačinjen 23. oktobra 2007. godine. Riječ je o iskazu svjedoka čiji identitet se ne smije otkriti odlukom Sudskog vijeća, a koji je u istrazi kazao kako je do 11. jula 1995. godine stanovao u stanu kod škole, kada je krenuo ka Potočarima.

“U 14 sati smo došli u Fabriku u čijem produžetku je bila baza UN-a”, stoji u iskazu svjedoka, kao i da su narednog dana istjerani iz Fabrike.

Kako je svjedok naveo u istrazi, tokom toga dana vidio je i Ratka Mladića, te vojnika Novicu kojeg je poznavao, koji mu je rekao da će dobiti hljeb i vodu.

“Tokom te noći vidio sam kad su pripadnici vojske došli i izvodili momke i djevojke. Odveli su ih u grupama po pet-šest. Nakon odvođenja nije prošlo ni 15 minuta kad sam čuo jauke i da ih bacaju”, pročitano je iz iskaza.

Kako je svjedok u ovom iskazu naveo, 13. jula 1995. godine je ušao u autobus iz kojeg je u prolasku prema Kasabi vidio kolonu muškaraca sa rukama podignutim iznad glave.

Odbrana optuženog Milomira Savčića nije imala pitanja nakon pročitanih iskaza.

Savčić se optužnicom tereti da je, u svojstvu komandanta 65. zaštitnog motorizovanog puka pri Glavnom štabu Vojske Republike Srpske (VRS), pomagao u genocidu počinjenom u Srebrenici u julu 1995. godine.

Optužnica ga tereti da je planirao, komandovao i nadzirao aktivnosti pripadnika 65. zaštitnog motorizovanog puka VRS-a i bataljona vojne policije koji je bio u njegovom sastavu, prilikom zarobljavanja i zatočenja više stotina muškaraca bošnjačke nacionalnosti na više lokacija na području Nove Kasabe, te njihovom nezakonitom zatočenju, zlostavljanju i ubistvima.

Nastavak suđenja zakazan je za 18. januar 2021. godine.

 

Nermina Kuloglija