Suđenje

Mahmuljin: Tužilaštvo zatražilo kažnjavanje nekadašnjeg komandanta Trećeg korpusa ABiH

14. Oktobra 2020.15:59
Državno tužilaštvo zatražilo je od Suda Bosne i Hercegovine da proglasi krivim i osudi po zakonu Sakiba Mahmuljina jer nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića.

Sakib Mahmuljin. Foto: BIRN BiH 

Tužilac Sedin Idrizović je u završnoj riječi naveo da dokazi Tužilaštva BiH potvrđuju sve relevantne činjenice koje se optuženom stavljaju na teret.

“Ono što je najbitnije jeste da kazivanje svjedoka Optužbe ima uporište u materijalnoj dokumentaciji, što nije slučaj sa svjedocima Odbrane”, kazao je Idrizović, dodavši da materijalna dokumentacija potvrđuje da je optuženi bio komandant Trećeg korpusa i imao kontrolu na Odredom “El-Mudžahidin”.

Idrizović je naveo da tvrdnju Optužbe da su pripadnici Odreda bili u sistemu rukovođenja i komandovanja (RIK) Trećeg korpusa potvrđuju i činjenice da su imali vojne knjižice, primali platu, te da su se Odredu dodjeljivale pohvale, nagrade i odlikovanja kao i drugim jedinicama u tom korpusu.

“Bili su logistički obuhvaćeni. Brojni svjedoci i materijalni dokazi potvrđuju da su imali logističku podršku i za akcije ‘Proljeće’ i ‘Farz 95’. Logistika je obuhvaćala i artiljerijsku i inžinjerijsku podršku”, rekao je Idrizović.

Materijalni dokazi i svjedoci, dodao je, potvrđuju da su se vodile evidencije o Odredu.

“Komanda je raspolagala informacijama o broju oficira i vojnika. Razlog nedostavljanja pravih imena komandi bio je zbog zaštite sebe i svoje porodice u matičnim zemljama. Sebe su smatrali pripadnicima Armije, niko izvan Armije nije komandovao ovom jedinicom”, kazao je tužilac.

Idrizović je citirao zaštićenog svjedoka S-20, koji je rekao da niko izvan BiH nije mogao narediti da se rasformira Odred, niti komandovati ovom jedinicom.

Tužilac Idrizović je podsjetio i na iskaz svjedoka S-10, koji je navodio da je Odred formiran po naredbi Glavnog štaba Armije Bosne i Hercegovine (ABiH), te da je bio u sastavu Trećeg korpusa i na direktnoj vezi s komandantom korpusa.

Idrizović je dodao da su svjedoci Odbrane potvrdili da je komandant izdavao zadatke i da su ga oni izvještavali o tim zadacima.

Naglasio je da je vještak Optužbe Martin Frančešević utvrdio da je komandant imao efektivnu moć da rukovodi Odredom, bez obzira što je Odred bio podređen 35. diviziji, koja je bila u lancu komandovanja Trećeg korpusa.

Prema njemu, Odred je učestvovao u pripremanju, koordinaciji i realizaciji vojne akcije “Farz 95”.

“Činjenica je ne samo da je komandovao Odredom nego da je i neposredno nadzirao tok zadataka sa svoje osmatračnice”, kazao je Idrizović navodeći kako je između komandanta Trećeg korpusa i Odreda “El-Mudžahidin” odnos bio takav da se komunikacija između njih odvijala bez prisustva starješina drugih jedinica iz korpusa.

Dodao je da je Odred bio jedinica s naglašenim vjerskim karakterom, te da je komandant podržavao tu činjenicu.

“Postojanje nedisciplinovanih pojedinaca u Odredu ne znači da je cijela jedinica nedisciplinovana i da nije u sistemu RIK-a. Bitan pokazatelj efektivne kontrole jeste da je Odred od svog formiranja cijelo vrijeme izvršavao naredbe pretpostavljene komande, a zadatke je određivao komandant korpusa”, rekao je tužilac.

Prema njemu, svjedok S-10 je naveo da je sreo komandanta i da mu je kazao da postoje zarobljenici, da su oteti i da se zlostavljaju, te da mu je komandant rekao “riješit će se”. Naveo je da je S-10 kazao da su u početku bile usmene informacije, a kasnije su uslijedile pisane komunikacije.

Idrizović je naglasio da je najmanje što se moglo očekivati da komandant spriječi ili kazni počinjenje krivičnog djela – da pošalje izvještaj pretpostavljenoj komandi.

Suđenje Mahmuljinu, nekadašnjem komandantu Trećeg korpusa ABiH, počelo je u martu 2016. godine. On je optužen da nije spriječio ubistva i nečovječna postupanja pripadnika Odreda “El-Mudžahidin” na području Vozuće i Zavidovića. Prema optužnici, pripadnici Odreda su u periodu od jula do septembra 1995. godine ubili najmanje 55 zarobljenih pripadnika Vojske Republike Srpske (VRS).

Odbrana će završnu riječ iznijeti 11. novembra.

 

Albina Sorguč