Suđenje

Paprica i Ognjenović: Zatražena osuđujuća presuda za zločine u Foči

13. Oktobra 2020.17:19
Tužilac Behaija Krnjić iznoseći završne riječi zatražio je od Suda Bosne i Hercegovine da osudi Radovana Papricu i Slavka Ognjenovića za silovanje svjedokinje A-1 u mjestu Miljevina kod Foče.

Radovan Paprica i Slavko Ognjenović Izvor: BIRN BiH

Ognjenović i Paprica optuženi su da su 9. juna 1992. godine, sa još jednom osobom, na grub način silovali ženu bošnjačke nacionalnosti u Miljevini kod Foče. Na teret im je stavljeno da su silovanje počinili u okviru širokog i sistematskog napada vojnih, paravojnih i policijskih snaga Republike Srpske.

Behija Krnjić je naveo da se Paprica i Ognjenović terete za zločin protiv čovječnosti, objasnivši da je izvršen širok i sistematičan napad, te da su optuženi znali za postojanje napada na civilno stanovništvo i bili dio njega.

On je kazao da je u periodu od početka aprila 1992. godine pa do marta 1993. godine, “započeo, a kasnije postojao, odvijao se sistematični napad”, gdje se srpsko stanovništvo na početku naoružavalo tajno, a kasnije su oružje dijelili javno, te su vršene evakuacije porodica iz Foče u Srbiju i Crnu Goru, što ukazuje da je napad bio pripreman duži vremenski period.

Kako je naveo, vršeno je granatiranje naselja sa muslimanskim stanovništvom, paljene su kuće, muškarci su odvođeni u zatočeničke centre te ubijani, a žene maltretirane i silovane. Zabranjeno im je bilo kretanje i komuniciranje.

Rekao je da su svjedoci Tužilaštva identično navodili činjenice i ispričali događaje iz tog perioda.

“Nikada nije bilo protivrječnosti u njihovim iskazima”, kazao je Krnjić, dodajući da je saslušano sedam relevantnih svjedoka, čiji se iskazi mogu smatrati “autentičnim, podudarnim i vjerodostojnim pa ih stoga Odbane optuženih nisu mogle ni osporiti”.

On je rekao da se s izuzetnom pažnjom mora cijeniti iskaz oštećene A-1, jer je za svjedokinju bilo “izuzetno teško svjedočiti”, kao i da je na osnovu vještačenja utvrđeno da je oštećena pretrpjela duševnu, fizičku i psihičku bol, ali da je sasvim jasno tokom svjedočenja navela da je prepoznala drugooptuženog Ognjenovića tokom identifikacije na osnovu fotografije, ali i u sudnici tokom suđenja.

“Sam iskaz prvooptuženog (Paprice), u svojstvu svjedoka smatram irelevantnim”, kazao je Krnjić, rekavši da je Paprica, svjesno i sračunato negirao učestvovanje u radnji koja mu je stavljena na teret, a nije ponudio relevantne dokaze.

Prema njegovim riječima iskazi svjedoka Odbrane su protivrječni, svjedoci su navodili subjektivna uvjerenja, te su “više nego očigledno lažno opisivali drugooptuženog”.

Krnjić je kazao da su Odbrane optuženih pokušale osporiti optužbe tražeći nepoklapanje u izjavama svjedoka Tužilaštva, kao i da je u slučaju drugooptuženog, pokušano osporavanje alibijem Ognjenovića, tako što se tvrdilo da je on sve vrijeme bio prisutan na sahrani svog prijatelja.

Za svjedoke Odbrane, tužilac je rekao da se “može jasno zaključiti da su takvi iskazi unaprijed “sračunati”.

On je predložio da se optuženi proglase krivim i osude na zatvorsku kaznu, kao i da im se produže izrečene mjere zabrane.

“Sasvim je jasno da ne postoji nijedna olakšavajuća okolnost za ublažavanje kazne”, rekao je Krnjić.

Iznošenje završne riječi Odbrane zakazano je za 27. oktobar.