Suđenje

Garić Rade: Video o dešavanjima u Srebrenici

24. Septembra 2020.12:13
Na suđenju Radetu Gariću, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine prezentovalo je video-snimak dešavanja u Srebrenici u julu 1995. godine.


Rade Garić. Foto: Sud BiH

Video-materijal sadrži snimke o vojnim aktivnostima i ulasku Vojske Republike Srpske (VRS) u Srebrenicu, okupljanju stanovništva u Potočarima te njihovom prebacivanju prema Kladnju, uključujući izlazak iz vozila u selu Luke u opštini Vlasenica.

Garić je optužen za progon Bošnjaka iz Srebrenice u julu 1995. godine. On je, kao nekadašnji komandir Interventnog voda pri Vlaseničkoj brigadi VRS-a, optužen i za progon stanovništva u Vlasenici – ubistvima, mučenjem, silovanjem, prisilnim nestancima te nanošenjem fizičkih i psihičkih povreda 1992. godine.

Tužilaštvo je na ročištu uložilo 42 materijalna dokaza, koje je Odbrana ocijenila kao nesporne.

Tužilaštvo će se do idućeg ročišta izjasniti o prigovorima Odbrane na preostale dokaze. Nakon dodatnih komentara Odbrane, Vijeće će odlučiti koje dokaze će uložiti u spis.

Tužilac Predrag Tomić predložio je čitanje iskaza tri preostala svjedoka sa kojima ne može stupiti u kontakt ili su bolesni. Vijeće je ocijenilo da za sada nisu ispunjeni uslovi za ulaganje tih iskaza te je naložilo tužiocu da preduzme dodatne aktivnosti.

Tužilac je predložio i ulaganje određenih iskaza datih pred Haškim tribunalom, o čemu će odluka biti donesena naknadno.

Nastavak suđenja je 1. oktobra.

Marija Taušan