Suđenje

Stanić i ostali: Moguć “povratak” Maneta Đurića na optuženičku klupu

18. Septembra 2020.11:58
Na statusnoj konferenciji u predmetu protiv trojice optuženih za zločine počinjene u Vlasenici, promijenjena je predsjedavajuća Vijeća Suda Bosne i Hercegovine, koja je naložila niz zadataka tužiocu i Odbranama s ciljem efikasnog vođenja postupka.


Stanić i ostali. Foto: Sud BiH 

Umjesto Enide Hadžiomerović za novu predsjedavajuću Sudskog vijeća postavljena je Dalida Burzić. O razlozima promjene nije bilo riječi na današnjem ročištu, ali je Balkanskoj istraživačkoj mreži Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) ranije na upit rečeno iz Suda BiH da je “sudija Burzić raspoređena za člana fiksnog vijeća za ratne zločine, pa je posljedično stupila i u sudeće vijeće u tom predmetu”.

Na statusnoj konferenciji je razgovarano o rješavanju procesnih problema, a Burzić je najavila mogućnost ponovnog spajanja postupka protiv Maneta Đurića, jer je predmet ranije razdvojen zbog njegove bolesti.

Odbrane su se protivile nastavku suđenja zbog promjene sudije, predloživši da dokazni postupak krene iznova.

Suđenje Radenku Staniću, Miroslavu Kraljeviću i Goranu Gariću počelo je u oktobru 2019. godine. Oni su optuženi za progon bošnjačkih civila protivpravnim zatvaranjem, ubistvima, seksualnim zlostavljanjima, mučenjima, nestancima i drugim nečovječnim djelima počinjenim tokom 1992. i 1993. godine.

Prema optužnici, Stanić je bio komandir Stanice javne bezbjednosti (SJB) u Vlasenici, Kraljević komandir specijalnog voda, a Garić policajac.

Stanićev branilac Veljko Ćivša citirao je zakonske odredbe koje propisuju ponovni početak suđenja u slučaju izmjene člana Sudskog vijeća, ocijenivši da bi bilo neozbiljno da se ovo suđenje nastavi, bez obzira što zakon predviđa mogućnost nastavka izvođenja dokaza u izuzetnim slučajevima.

On je dodao da bi, zbog kašnjenja u dostavljanju dokaza, imao nova pitanja za saslušane svjedoke.

Kraljevićev branilac Dragan Gotovac takođe se protivio prihvatanju izvedenih dokaza, navodeći da su i bez promjene člana Vijeća ispunjeni uslovi da suđenje krene iznova, jer je bilo u prekidu 91 dan.

Tužilac Seid Marušić protivio se da se dokazi izvode ponovo, odbacujući navode Odbrane kao “tendenciozne, paušalne i neutemeljene”.

Burzić je rekla da će Vijeće odluku saopštiti na narednom ročištu.

Ona je kazala da je Sud zatražio najnoviju medicinsku dokumentaciju Maneta Đurića kako bi utvrdio da li postoji mogućnost da se postupak protiv njega ponovo spoji.

Postupak protiv Đurića, koji je bio prvooptuženi u ovom predmetu, razdvojen je u septembru 2019. godine. Đurić je bio načelnik SJB-a u Vlasenici.

Nova predsjedavajuća naložila je tužiocu da do 23. oktobra napravi preciznu listu svjedoka i dokaza koji se neće provoditi s obzirom da je optužnica djelimično potvrđena, a postupak protiv Đurića razdvojen.

Tužilac je obavezan i da dostavi spisak svjedoka koje planira pozvati samo po osnovu izjašnjenja o imovinskopravnom zahtjevu, kao i onih koji bi svjedočili isključivo na opšte okolnosti.

Prema uputama Burzić, tužilac je dužan ubuduće dostavljati listu svjedoka za idući mjesec i da preduzima sve radnje s ciljem pribavljanja dokaza, kao i da o tim koracima obavještava Sud. Odbrana će se prije svakog sljedećeg ročišta izjasniti da li imaju dokaze potrebne za saslušanje narednog svjedoka.

Odbranama je naloženo da se do 23. oktobra izjasne koji im dokazi nedostaju na osnovu iskaza svjedoka i njihovih navoda o ranijim izjavama.

Branioci su na pitanje Burzić potvrdili da je u dosadašnjem toku suđenja bilo problema sa blagovremenim dostavljanjem iskaza svjedoka, zbog čega su ročišta odgađana kako bi se branioci pripremili za unakrsno ispitivanje svjedoka.

“Mi smo ovdje bili suočeni sa optužbama za odugovlačenje postupka zbog nedostavljanja svih iskaza”, kazao je Garićev branilac Nenad Rubež.

Burzić je braniocima skrenula pažnju da imaju pravo izvršiti uvid u dokaze Tužilaštva.

“Toplo vam savjetujem da se češće viđate sa tužiocem, da prevaziđete ove probleme i da krenemo u efikasno vođenje postupka”, rekla je Burzić.

Za 30. oktobar zakazan je početak glavnog pretresa. Tada će Vijeće saopštiti odluku da li će dokazi biti ponovo izvođeni, a do tada se očekuje da bude gotova i medicinska dokumentacija za Đurića.

 

 

Marija Taušan