Suđenje

Kosorić i ostali: Odvođenje muškaraca iz škole u Lukama

14. Septembra 2020.17:41
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, svjedok Tužilaštva Bosne i Hercegovine ispričao je kako je u školi u selu Luke (opština Vlasenica) držana grupa muškaraca, koji su u noći odvezeni.


Vlasenica. Foto: BIRN BiH

Momir Sokanović je rekao da je bio pripadnik Interventne čete pri Vlaseničkoj brigadi i da su bili smješteni u selu Luke. On je naveo da je nakon pada Srebrenice bio u školi i da je vidio pristizanje autobusa i kamiona sa civilima iz Srebrenice, koji su iz Luka upućivani da idu pješke prema Kladnju.

Svjedočeći video-vezom iz Slovenije, Sokanović je kazao da je čuo da je grupa od desetak muškaraca dovedena u školu, ali da ih on nije vidio.

Rekao je da nije vidio ko ih je dovodio u školu, mada je u ranijem iskazu, koji mu je predočio tužilac Predrag Tomić, naveo da su ih dovodili pripadnici Vojne policije i Drugog interventnog voda, kojim je komandovao Vlado Jokić. U ranijem iskazu svjedok je spominjao i prisustvo komandira Vojne policije Borislava Stojšića i bezbjednjaka Vlaseničke brigade Milenka Komlenovića.

On je kazao da je čuo galamu i prepirku. Naveo je da su muškarce odveli, a da su nakon toga došli pripadnici njegovog Interventnog voda.

Tužilac ga je podsjetio da je ranije izjavio da je, čim je pao mrak, čuo prepirku i jauke, a da su tu bili pripadnici Jokićevog voda i Vojna policija, kao i da je čuo da su ulazili “neki od naših”. Sokanović je potvrdio ove navode.

Na predočene navode da je između 22 i 23 sata čuo kad se kamion upalio i da je tim kamionom otišla Vojna policija sa Stojšićem i Komlenovićem, svjedok je rekao: “Nije ih bilo, znači da su otišli.”

Potvrdio je da je čuo da su ih odveli u komandu u Vlasenicu.

On je svjedočio na suđenju Miletu Kosoriću, nekadašnjem komandantu Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), i Momčilu Tešiću, bivšem pripadniku Vojne policije ove brigade. Na teret im je stavljeno da su s pripadnicima ove jedinice zaustavljali vozila u mjestu Luke (Tišća) i od civila oduzimali novac i zlato, a potom ih upućivali prema Kladnju.

Pripadnici Vlaseničke brigade su, kako se navodi u optužnici, odvajali žene i silovali ih, a u noći s 13. na 14. juli 1995. godine u Mršićima je strijeljan 21 zarobljeni muškarac.

Svjedok Sokanović je rekao da nije vidio Kosorića ni Tešića. Kazao je da su ga oni koji su ga ranije ispitivali pitali “je li bio ovaj, je li bio onaj”.

Na pitanje Odbrane Kosorića, on je potvrdio da je ispitivan duže od šest sati i da su mu sugerisali određene stvari.

“Oni su imali sve podatke šta se dešavalo. Ne znam ko je mene uvalio u sve ovo”, izjavio je Sokanović.

On je braniocu Draganu Gotovcu potvrdio da nije znao šta se namjerava uraditi sa odvojenim muškarcima, kao ni gdje ih i zbog čega odvode.

Na suđenju je svjedočio i Dragutin Đuričić, koji je rekao da je bio komandir jednog od tri interventna voda pri Vlaseničkoj brigadi.

Za vrijeme akcije u Srebrenici, kako je kazao, njegov vod je s drugim jedinicama upućen u mjesto Trnovo između Kladnja i Šekovića radi sprečavanja eventualnog prodora snaga Armije Bosne i Hercegovine (ABiH). Prema njegovim riječima, to je bilo 11. ili 12. jula.

Dodao je da je po povratku vidio Kosorića u brigadi i da su zajedno otišli na Stublić i vratili se isti dan, a onda su krenuli prema Žepi, u mjesto Plana. On je rekao da su tamo ostali tri do pet dana i da je Kosorić bio s njima. Kazao je da ga je vidio i da je poslije čuo preko sredstava veze da je u komandi bataljona.

Đuričić je rekao i da je došlo do oštrog sukoba komandira dva voda i da je Kosorić posredovao u smirivanju situacije.

Nastavak suđenja zakazan je za 28. septembar.

Marija Taušan