Suđenje

Zatražena osuđujuća presuda Saši Ćurčiću

Iznoseći završnu riječ, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je zatražilo da se optuženom Saši Ćurčiću izrekne osuđujuća presuda, smatrajući da je dokazano da je počinio seksualno zlostavljanje i silovanje u julu 1992. godine u Foči.


Foča. Izvor: N1

Tužilac Mersudin Pružan je kazao da je Optužba dokazala postojanje širokog i sistematičnog napada na civilno stanovništvo Foče, a što Odbrana nije osporavala. Kako je rekao, dokazano je i da je optuženi Ćurčić znao za napad kao i da njegove radnje čine dio tog napada.

Tužilaštvo BiH je, kako je naveo Pružan, dokazalo da je između 3. i 18. jula 1992. godine Dragan Zelenović iz Srednjoškolskog centra u Foči izveo zaštićene svjedokinje S-1 i S-2 te još jednu osobu, koje je zajedno sa Ćurčićem odveo u kuću u mjestu Gornje Polje, gdje je optuženi uveo S-1 u sobu, a zatim je seksualno zlostavljao i silovao.

Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) je 2007. godine, nakon priznavanja krivice, osudio Zelenovića na 15 godina zatvora zbog zločina počinjenih nad nesrpskim civilima u Foči.

Tužilac se pozvao na iskaz oštećene S-1 koja je rekla da je poznavala Zelenovića od prije rata i da je izvodio skupa sa S-2 iz Srednjoškolskog centra kao i da je optuženi silovao.

“S-1 je opisala sam čin zlostavljanja. Oštećena je na fotoalbumu prepoznala optuženog kao osobu koja je zlostavljala. Rekla je da nije imala dileme u prepoznavanju i da joj se on predstavio kao Saša”, naveo je tužilac Pružan.

Svjedočenje S-1 je bilo zatvoreno za javnost.

Pružan se osvrnuo i na iskaz Milomira Davidovića zvanog Liči koji je kazao kako je zajedno sa Zelenovićem i Ćurčićem odvezao S-1, S-2 i još jednu osobu u kuću u Gornje Polje. Davidović je, prema riječima tužioca, pokušao da umanji odgovornost optuženog navodeći da on nije bio u kući.

“Promijenio je mišljenje tek kada je Ćurčić optužen s ciljem umanjenja krivične odgovornosti optuženog”, dodao je tužilac Pružan.

U augustu prošle godine Apelaciono odjeljenje Suda BiH potvrdilo je presudu Davidoviću kojom je osuđen na sedam godina zatvora zbog silovanja u julu 1992. godine u Foči.

Svi dokazi, prema tužiocu, potvrđuju izjavu oštećene S-1 iz kojih se može izvući zaključak da je optuženi silovao. Naveo je da je Odbrana pokušavala dokazati da S-1 nije izjavljivala da je optuženi silovao.

Pružan je dodao da je oštećena davala više izjava u kojima je opisivala događaje i osobe o kojima je tom prilikom pitana, te se pozvao na njene zapisnike iz 1996. i 2006. godine u kojima je govorila o zlostavljanju od osobe koja se zove Saša.

Predložio je da Sudsko vijeće osudi optuženog i izrekne odgovarajuću kaznu zatvora.

Odbrana će svoju završnu riječ iznijeti 10. jula.

Emina Dizdarević Tahmiščija