Vijest

Vrhovni sud Kosova odbacio oslobađajuće presude za ratne zločine

5. Juna 2020.10:41
Vrhovni sud Kosova utvrdio je da su prethodne presude kojima je Milorad Zajić oslobođen krivice za umiješanost u ubistvo dvije osobe i protjerivanje mještana albanske nacionalnosti tokom rata 1998. godine – nepravilne.


Fotografija sa suđenja u Peći u martu 2019. godine. Izvor: BIRN.

Vrhovni sud Kosova odbacio je sudske odluke kojima se Zajić oslobađa krivice da je počinio ratne zločine nad civilima, kao i da je prekršio Ženevsku konvenciju.

Odluka Vrhovnog suda odnosi se na presudu Osnovnog suda u Peći iz marta 2019. i presudu Apelacionog suda iz oktobra 2019. godine, kojima je Zajić oslobođen krivice da je počinio, kako je sud rekao, “krivično djelo organizоvanje grupе s ciljem počinjenja genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnih zločina”.

U optužnici je bilo navedeno da je Zajić u junu i julu 1998. godine aktivno učestvovao u organizovanim napadima srpskih snaga na albansko selo Duš, u blizini Kline, koje se nalazi na oko 60 kilometara zapadno od Prištine.

Grupu su činili pripadnici “srpskih snaga poput policije, vojske i paravojnih jedinica”, kao i Srbi iz sela Duš, stoji u odluci Vrhovnog suda.

Sudija Apelacionog suda je izjavio da su razlog za oslobađanje Zajića “kontradiktorni” iskazi svjedoka.

Ali Vrhovni sud smatra da je Zajić inkriminirao sebe svojim svjedočenjem, rekavši da je “bio član grupe koja je u to vrijeme učestvovala u ratnim zločinima”.

Kako ova činjenica nije bila razmatrana u prethodnim presudama, Vrhovni sud je presudio da je to “suštinsko kršenje odredbi krivičnog postupka”.

Međutim, stručnjaci smatraju da nije moguće poslati predmet na ponovno suđenje nakon što je optuženi već oslobođen.

Vrhovni sud je odluku u predmetu “Zajić” donio 18. februara ove godine, ali je ona BIRN-u Kosovo poslata danas, kao odgovor na zahtjev za slobodan pristup informacijama.

Xhorxhina Bami