Članak

Dudaković i ostali: Planiranje operacije “Sana ‘95”

24. Februara 2020.16:38
Na suđenju Atifu Dudakoviću i još 15-orici optuženih, Odbrane su o operaciji “Sana '95” unakrsno ispitivale svjedoka Envera Hadžihasanovića, koji je kazao da je 1995. godine bio načelnik Štaba u Generalštabu Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) i da nije učestvovao u planiranju ove operacije niti da zna ko jeste.

Dudakovićev branilac Asim Crnalić podsjetio je svjedoka da je u iskazu iz istrage naveo da je, “koliko mi je poznato, akcija planirana na nivou Predsjedništva RBiH, Generalštaba ABiH, Hrvatske vojske (HV) i Hrvatskog vijeća obrane (HVO)”.

Hadžihasanović je naglasio riječi “koliko mi je poznato”, navodeći da to ne može da tvrdi. Objasnio je da akcije planira svaki korpus i da plan dolazi pretpostavljenom komandantu, koji može da ga proslijedi Štabu na provjeru. “Sana ‘95”, kako je rekao, nije bila dostavljena Štabu.

Crnalić je citirao vanredni izvještaj od 15. septembra 1995. godine u kojem se navodi da “nakon probijanja agresorskih linija ima dosta likvidiranih i zarobljenih četničkih vojnika”. Na pitanje da li termin “likvidirani” podrazumijeva vojnike ubijene u borbi, svjedok je odgovorio potvrdno.

Odbrana je svjedoku predočila zahtjev upućen ubrzo nakon početka operacija u kojem se traži veći angažman Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) na novoosvojenim teritorijama radi uspostavljanja vlasti i sprečavanja pljačke. Hadžihasanović je kazao da su se u Operativni centar Štaba slivale informacije i prosljeđivale nadležnim.

On je rekao da je bila direktiva koja je za Peti korpus predviđala oslobađanje teritorija u svojoj zoni odgovornosti. Kazao je da je znao da svaki korpus mora izvesti neku akciju, ali da nije znao kada će početi akcija Petog korpusa ni kako joj je bio naziv.

Za zločine počinjene na području općina Bosanski Petrovac, Ključ, Bosanska Krupa i Sanski Most, uključujući ubistva više od 300 osoba, progone i uništenje vjerskih objekata, sa Dudakovićem su optuženi bivši pripadnici Petog korpusa Ekrem Dedić, Sanel Šabić, Ibrahim Šiljedić, Safet Salihagić, Adis Zjakić, Hasan Ružnić, Redžep Zlojić, Samir Solaković, Fatmir Muratović, Muharem Alešević, Husein Balagić, Edin Domazet, Ejub Koženjić, Ibrahim Nadarević i Said Mujić.

Na pitanja Muratovićevog branioca Ifeta Ferageta, Hadžihasanović je rekao da se u pravilu mora dobiti odobrenje za promjenu plana u nekoj operaciji. Naveo je i da se naredbe izdate putem veze naknadno trebaju dostaviti u pisanom obliku.

Hadžihasanovića je Haški tribunal 2008. osudio na tri i po godine zatvora za nekažnjavanje zločina počinjenih u Zenici 1993. godine, kada je bio komandant Trećeg korpusa ABiH.

Suđenje Dudakoviću i ostalima nastavlja se 30. marta.

Marija Taušan