Članak

Aćimović: Tužilaštvo osporava tvrdnje Odbrane

4. Decembra 2019.13:10
Na suđenju za genocid počinjen u Srebrenici, Tužilaštvo BiH je uložilo materijalne dokaze kojima nastoji osporiti tvrdnje Odbrane Srećka Aćimovića.

U odgovoru na dokaze Odbrane, Tužilaštvo je uložilo tri knjige takozvanih VOB-ova (podaci iz vojne evidencije), u kojima se nalaze spiskovi vojnih lica, pripadnika Drugog bataljona, sa datumima upisa i ispisa.

Tužilac Ibro Bulić je naznačio stranice na kojima se nalaze imena nekoliko pripadnika koji su, kako je kazao, izvršili neke od pomagačkih radnji i učestvovali u likvidacijama zarobljenika na lokalitetu šljunkare (opština Kozluk).

On je rekao da ovim dokazom pobija navode Odbrane da niko iz Drugog bataljona nije učestvovao u likvidacijama.

Tužilaštvo je uložilo i evidenciju prisustva ljudstva Drugog bataljona na izvršenju borbenih zadataka u julu 1995. godine. Bulić je apostrofirao dva imena, navodeći da je Odbrana za jednog od njih osporavala da je bio u Drugom bataljonu u tom periodu.

Uložena je i karta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske (VRS) koja, prema Tužilaštvu, pokazuje zonu odgovornosti, odnosno rejon odbrane Drugog bataljona, kao i da su se ti rejoni mijenjali.

Tužilaštvo BiH tereti Aćimovića da je, kao komandant Drugog bataljona Zvorničke brigade, u julu 1995. postupio po naredbi komande ove brigade i Glavnog štaba VRS-a da se Srebreničani iz škole u Roćeviću kod Zvornika, s povezima na očima i zavezanih ruku, odvedu na lokaciju koju je sam izabrao – šljunkaru na obali rijeke Drine u Kozluku, gdje su ubijeni.

Odbrana je prigovorila na relevantnost sva tri materijalna dokaza. Prema riječima branioca Miloša Perića, knjige apsolutno ne potvrđuju tvrdnju Tužilaštva da su neki pripadnici učestvovali u čuvanju i prevozu, kao i likvidacijama zarobljenika.

“To su samo evidencije o upisu pripadnika”, kazao je Perić.

Optuženi Aćimović je dodao da se VOB-1 odnosi na 1992. i 1993. godinu, a VOB-2 na period kada se Treći pješadijski bataljon transformisao u dva bataljona i da nema veze sa julom 1995. godine. Tužilac Bulić je rekao da se u rubrikama navodi kada je neko prebačen u Drugi bataljon.

Odbrana je prigovorila i na evidencije, navodeći da su svjedoci osporavali njihovu tačnost, kao i da one ne potvrđuju da nečije evidentiranje u bataljonu znači da je bio u Roćeviću u vrijeme događaja iz optužnice.

Prigovoreno je i na uloženu kartu, uz napomenu da je na njoj datum do aprila 1995. godine i da ona predstavlja zonu odgovornosti Drinskog korpusa.

Nastavak suđenja je 18. decembra, kada se očekuje da Odbrana odgovori na dokaze Tužilaštva.

 

Marija Taušan