Članak

Hadžić Džemal i ostali: Iz Kaknja preko Breze do Čemerna

19. Septembra 2019.13:30
Svjedoci Tužilaštva Bosne i Hercegovine govorili su o aktivnostima jedinica iz Kaknja i Breze pred odlazak u akciju na Čemerno (opština Ilijaš).

Zehrudin Sikira je kazao da je bio među dobrovoljcima koji su se javili na poziv Teritorijalne odbrane (TO) u Kaknju za odlazak u Brezu.

Naveo je da su krenula dva autobusa i da su u školi u Brezi proveli sedmicu ili dvije, i imali su osnovnu obuku. Kako je rekao, formirane su dvije čete.

Kazao je da je bio u četi pod komandom Senada Jašarspahića, a da je on bio komandir odjeljenja u “Tufinom vodu”.

Prvih dana u školu su, kako je rekao, dolazili načelnik Štaba TO-a u Brezi Nehru Ganić i komandant Odreda “Breza” ili “Sretno” Džemal Hadžić.

Sikira je kazao da je njegova četa iz Breze otišla u rejon Vlahinja, gdje je on bio zadužen za održavanje veze.

Kako je naveo, bili su izloženi masovnom granatiranju, u kojem je ranjen Jašarspahić, a komandu nad četom je preuzeo Tufo.

Svjedok je rekao da su granate prelijetale preko njih i padale u Brezu, gdje, kako je napomenuo, nije bilo vojnih ciljeva. On je kazao da su granate ispaljivane s Čemerna.

“Došao je Hadžić i rečeno je da smo dobili zadatak da se uništi to gnijezdo. Dio s Tufom je otišao. Ja nisam, nas desetak je ostalo”, prisjetio se Sikira.

Naveo je da su u akciju otišle i njegove komšije iz Papratnice – Haris, Senad, Benjamin i Salih Sikira te Sedin i Džemal Smolo.

Svjedok je izjavio da su se iz akcije vratili nakon tri dana. Čuo je da je akcija uspješno obavljena, da su haubice gurnuli, kao i da je poginuo Rahman Kovač, a Tufo ranjen.

Na tvrdnju Odbrane Teufika Turudića Tufe da je optuženi tek poslije akcije postavljen za komandira čete, Sikira je kazao da nije imao uvid u rješenja, već da priča o onome što se dešavalo.

Tužilaštvo BiH tereti bivše pripadnike Teritorijalne odbrane te aktivnog i rezervnog sastava policije – Džemala Hadžića, Teufika Turudića, Džemala Smolu, Senada, Harisa i Benjamina Sikiru, Enesa Duraka, Mirsada, Nusreta i Mirzeta Bešliju te Hamdiju Spahića i Nehura Ganića – da su u junu 1992. učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu u Čemernu.

Optuženi su da su 10. juna 1992. godine izvršili napad na Čemerno pucanjem, bacanjem bombi, mučenjima i paljenjem imovine, što je za rezultat imalo smrt 30 osoba srpske nacionalnosti.

Svjedok Salko Skeledžija ispričao je kako je takođe iz Kaknja otišao u Brezu, a odatle u neko selo prije akcije na Čemerno.

On je naveo da je Jašarspahić ranjen u selu i da je Tufo bio komandir. Sjeća se da je bilo i nekoliko Sikira.

Kazao je da su na Čemernu bile tri ili četiri haubice, koje je trebalo uništiti.

“Sa Tufom sam išao… Rekao nam da idemo u akciju”, kazao je Skeledžija, preciziravši da on nije išao u selo, nego da je ostao u pozadini.

Nastavak suđenja zakazan je 26. septembra.