Članak

Sejdić oslobođen krivice za zločine u Rudom i Goraždu

16. Jula 2019.14:04
Sud Bosne i Hercegovine je nekadašnjeg komandanta Prve višegradske brigade Armije Bosne i Hercegovine (ABiH) Ahmeta Sejdića oslobodio krivice za nečovječno postupanje prema civilima i ratnim zarobljenicima srpske nacionalnosti u Rudom i Goraždu.

This post is also available in: English (English)

Vijeće je ocijenilo da izvedeni dokazi nisu imali takvu snagu da bi Sejdić, nekadašnji komandant Odreda “Čole” a kasnije Višegradske brigade ABiH, mogao biti proglašen krivim i po jednoj od 11 tačaka optužbe.

“Nakon izvršene analize dokaza, Vijeće nije van razumne sumnje moglo utvrditi da je optuženi počinio krivična djela i da je odgovoran za radnje iz optužnice”, navodi se u presudi.

Sejdić je oslobođen optužbi za nezakonito hapšenje srpskih civila iz sela Bučje (opština Goražde), njihovo prisilno preseljenje, nečovječno postupanje, mučenje i pljačkanje imovine u julu 1992. godine.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Mira Smajlović rekla je da je na osnovu dokaza utvrđeno da je Ratno predsjedništvo Goražda izdalo naredbu 43. goraždanskoj brigadi o razoružanju mještana Bučja, te da su za dalje postupanje bili nadležni Predsjedništvo i brigada, a ne optuženi Sejdić.

Ona je dodala da iz dokaza proizilazi da je za sprovođenje dijela mještana na Trebeško brdo bio nadležan Prvi bataljon 43. brigade, čiji je komandant bio Ferid Dizdarević, kao i za njihovo kasnije odvođenje u Goražde.

Kako je kazala predsjedavajuća sutkinja, Vijeće ne spori mučenja i nečovječna postupanja prema civilima na Trebeškom brdu, ali ne postoje dokazi koji identifikuju optuženog i njegovo prisustvo na Trebeškom brdu.

“Vijeće nije moglo zaključiti koja su lica počinila ta djela ni pod čijom kontrolom su bila”, rekla je Smajlović.

Kako je dodala, analizu izjava mještana Bučja, koji su spominjali optuženog, Vijeće će dati u pisanom otpravku presude.

Sejdić je oslobođen i optužbi da je u januaru 1993. godine u Donjoj Strmici (opština Rudo) izdao nezakonito naređenje zarobljenim pripadnicima Vojske Republike Srpske (VRS) da rukama uklone 24 mine iz tunela, prilikom čega su dva zarobljenika ranjena.

Smajlović je kazala da su o ovom saslušani uglavnom zarobljeni pripadnici VRS-a i da su “samo dva svjedoka” navela da su čuli da je Sejdić naredio da uklanjaju mine.

Ona se osvrnula na iskaze svjedoka, napomenuvši da neki nisu spominjali Sejdića u ranijim iskazima, kao i da nijedan ranije nije poznavao optuženog.

Smajlović je rekla da je akcijom u kojoj je zarobljeno 15 pripadnika VRS-a komandovao zamjenik komandanta Istočnobosanske operativne grupe (IBOG) Zaim Imamović, a ne Sejdić.

“I optuženi Sejdić i Imamović su bili kapetani, mlađe životne dobi… U okolnostima slabe vidljivosti u zimskom periodu, u tunelu, Vijeće nije moglo prihvatiti svjedočenja kao pouzdana… Ukoliko postoji sumnja, ide se u korist optuženog”, kazala je Smajlović.

Ona se osvrnula i na navode tužioca Vladimira Simovića u uvodnoj riječi “da neće tvrditi da će dokazati sve tačke optužnice“”, kao i njegovo završno izlaganje u vezi sa događajima u tunelu i navode da ne tvrdi da je “postojala namjera optuženog za nanošenje povreda”.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Mirnes Kovač


This post is also available in: English (English)