Članak

Karadžićeva Odbrana traži naknadu za dodatne radne sate

31. Maja 2019.15:32
Peter Robinson, branilac Radovana Karadžića, zatražio je od predsjednika Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) da naredi Uredu registrara da odgovori na raniji zahtjev da se advokatima isplati naknada za dodatne sate koje su radili tokom 2019. godine, nakon što je odloženo izricanje presude.

Branilac Robinson je ranije tokom maja 2019. tražio da se isplati naknada za dodatni i nepredviđeni rad Odbrane u 2019. godini, odnosno da se razmotri promjena odluke o visini naknade za Odbranu.

U ovom zahtjevu, Karadžićev advokat Robinson je rekao kako je u prva tri mjeseca ove godine – kada je izricanje presude Karadžiću bilo odloženo nakon što se iz Apelacionog vijeća povukao sudija Theodor Meron – rad sudija iz Apelacionog vijeća i njihovog osoblja, kao i uposlenika Ureda tužioca, bio plaćen.

“Ipak, Sekretarijat je odbio isplatiti pravnog savjetnika za posao koji je obavio u ovom periodu”, naveo je Robinson.

Izricanje pravosnažne presude bivšem predsjedniku Republike Srpske bilo je prvobitno planirano za decembar 2018., ali zbog promjene u Apelacionom vijeću, presuda kojom je Karadžić osuđen na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, progone širom BiH, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce, izrečena je 20. marta ove godine.

U Robinsonovom zahtjevu je navedeno kako je pravni savjetnik u periodu od decembra do izricanja pravosnažne presude proveo preko 100 sati u kojima je, između ostalog, komunicirao s Karadžićem, njegovom porodicom i članovima Odbrane, pregledao materijale i arhive koji su postali dostupni tek nakon decembra 2018. godine, te pripremao odgovor na podnesak Tužilaštva.

Sekretarijat je, prema zahtjevu, krajem aprila odbio da isplati advokatu naknadu za ovaj obavljeni posao.

Pojašnjeno je da je Sekretarijat smatrao kako je povlačenje sudije Merona nepredvidiva okolnost, dok su obavljeni zadaci Odbrane, prema žalbenoj politici, predviđeni te ne zaslužuju dodatnu naknadu.

Žalbeni postupak pred Haškim tribunalom sastoji se iz tri faze – najave, ulaganja i saslušanja žalbe – za koje su određene visine naknade za Odbranu, između ostalog, i ovisno o složenosti predmeta. Karadžićeva Odbrana je za sve tri faze dobila više od milion maraka.

Robinson je u zahtjevu naveo da, kada je bivši predsjednik MMKS-a Meron odredio paušalnu sumu od 110.000 dolara za treću fazu žalbenog postupka, nije razmatrano da bi pravni savjetnik morao da izvrši te zadatke u 2019. godini.

“Jednostavno, nema razumnog opravdanja za zahtjev da pravni savjetnik radi tri mjeseca besplatno, dok su svi ostali učesnici žalbenog postupka isplaćeni za svoj rad u tom periodu”, stoji u Robinsonovom zahtjevu.

On je predložio da se preinači odluka Sekretarijata, te da Sekretarijat pravnom savjetniku isplati naknadu za obavljanje dodatnih 109 sati posla.

Lamija Grebo