Članak

Lijanović i ostali: Odbrane se žale, Tužilaštvo zadovoljno

30. Maja 2019.15:10
Odbrane Jerke Ivankovića Lijanovića i još osam lica, kao i tri firme optuženih za organizovani i finansijski kriminal iznijele su žalbe na prvostepenu presudu kojom je izrečeno blizu 53 godine zatvora, tri miliona konvertibilnih maraka (KM) novčanih kazni, te oduzimanje više od deset miliona nezakonito stečene koristi.

Tužilaštvo BiH nije uložilo žalbu, ističući pred Apelacionim vijećem da je zadovoljno prvostepenom presudom.

Odbrane optuženih Jerke i Slave Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Joze Sliškovića, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjane Šakote, Mirka Galića, Miroslava Čolaka, te pravnih lica iz Širokog Brijega “Farmer”, “Farmko” i “Optimum” predložile su oslobađanje optuženih ili suđenje pred Apelacionim vijećem.

Odbrane su istakle da za pranje novca nema obrazloženja iz kojih kriminalnih djela potiče taj novac, da je sporan obračun visine nezakonito stečene koristi, te da su nezakoniti dokazi koje je “otuđio” svjedok Osman Balić.

Odbrane Jerke i Slave Ivankovića Lijanovića, koji su osuđeni na 12 odnosno deset godina zatvora, istakle su da, suprotno zakonu, njihovi branjenici u istrazi nisu ispitani na neke tačke optužnice, za koje su kasnije i optuženi.

Mirna Delalić, braniteljica Jerke Ivankovića Lijanovića, kazala je da je svjedok Balić izjavio da je samovoljno uzeo dokumentaciju iz firme i šest mjeseci je držao kod sebe, a onda je poredao istražnim organima. Prema njenim riječima, na takvom “nezakonitom” dokazu je zasnovan nalaz vještaka.

Ona se žalila da Odbrani u prvostepenom postupku nije bilo dozvoljeno da postavlja pitanja koja se tiču konteksta događaja, da su prigovori odbijani bez obrazloženja ili čak njihovog iznošenja.

Esad Fejzagić, branilac Slave Ivankovića Lijanovića, ocijenio je da se rijetko sreće da jedna prvostepena presuda “akumulira” sve povrede postupka i zakona, te da su greške tako “kardinalne” da bi novi pretres bio “gubljenje vremena”.

Bahiljev branilac Samir Pipić kazao je da je Prvostepeno vijeće odbilo najmanje dva dokaza koja su bitna za oslobađanje optuženog. Bahilj je rekao da je osuđen na pet godina i deset mjeseci zatvora na osnovu “lažnog svjedočenja inspektora”.

Optuženi Jozo Slišković, koji je osuđen na pet godina i deset mjeseci, kazao je da je kada je dobio otkaz u “Farmku” ostavio 1,5 miliona KM i da je Uprava mogla da naplati porez.

“‘Farmko’ je bio u pretplati PDV-a i to je dokazao sudski vještak Odbrane”, izjavio je Slišković.

I Odbrane Željka Mikulića i Dražena Kvesića, koji su osuđeni na po tri godine zatvora, kazale su da nije utvrđeno odakle dolazi oprani novac, dok je branilac Mirjane Šakote Senad Pizović rekao da je presuda “logički-pravno nemoguća”.

Pizović je naglasio i da je u firmi u kojoj je Šakota radila utvrđeno da nije bilo neregularnosti, tako da ni ona ne može biti odgovorna. Šakota je osuđena na pet godina zatvora.

Ivana Grizelj, koja zastupa Mirka Galića, osuđenog na pet godina zatvora, kazala je da je on bio obični knjigovođa i da dužnost knjigovođe nije da provjerava robu u skladištu.

Irena Pehar, braniteljica Miroslava Čolaka, osuđenog na pet godina zatvora, istakla je da nije bilo dokaza o “sumnjivim odlivima novca” i da je netačna računica o nezakonito stečenoj koristi.

“Namjerna ili nenamjerna greška govori sve o vještaku, a i o prvostepenoj presudi”, kazala je Pehar.

I zastupnici firmi “Farmer”, “Farmko” i “Optima” žalili su se na presudu, zatraživši njeno ukidanje ili donošenje oslobađajuće presude.

Tužilac Ismet Šuškić predložio je da se žalbe Odbrana odbace kao neosnovane. On je kazao da je iz zapisnika iz istrage da se Tužilaštvo pozvalo na pravnu kvalifikaciju i osnovanost sumnje prilikom ispitivanja tada osumnjičenih.

On je ocijenio paušalnim navode o povredama, navodeći da je svjedok Balić dokaze pronašao sakrivene u hladnjači, u namjeri da se izbjegne odgovornost.

Prvostepenom presudom Jozo Ivanković Lijanović je oslobođen, a dio optužbi je odbačen. Oslobađajući dio postao je pravosnažan s obzirom da nije uložena žalba.

Apelaciono vijeće će odluku o žalbama donijeti naknadno.

 

Marija Taušan